"Keçi ayeti yedi" demek...

Hocam, 'keçi ayeti yedi' tartışması var ya, bunu söyleyen dinden çıkar mı?


Hayır, bu sözü söyleyen dinden çıkmaz. Çünkü bunun bir mesnedi vardır. Aslında bu soru şöyle sorulabilirdi: “Recm ayetleri Hz. Aişe’nin (r.anha) evindeydi. Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) vefatından sonra, onlar techiz ve tekfin ile meşgulken odaya giren evcil bir hayvan (keçi ya da koyun), içerisinde recm ayetleri bulunan sayfayı yemiş’ deniliyor. Bunun aslı nedir? Bu hadis sahih midir ve açıklaması nasıldır?”

Cevabımız da şöyle olurdu: Bu hadis sahihtir. Aişe (r.anha) şöyle demiştir:
“Andolsun ki recmetme ayeti ve yetişkin kişiyi on defa emzirme (sebebi ile nikahlamanın haramlığı) ayeti indi. Andolsun ki bu ayetler tahtımın (karyolamın) altında bir yaprakta (yazılı) idi. Rasûlullah (s.a.v.) vefat edip biz O’nun ölümü ile meşgul olunca, evde beslenen evcil bir hayvan (koyun veya keçi), girip o yaprağı yedi.” [İbn Mâce, Nikâh, 36, Hadis no: 1944; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/131, 132, 183, 6/269]

Bu mevzu hakkında âlimler şöyle diyorlar:

“Bu ayet, okunması nesh edilip hükmü mensûh olmayan ayetlerdendir. Bu hadiste sözü edilen ayetin yazılı olduğu yaprağın bir koyun veya keçi tarafından yenildiğine dair Hz. Aişe’nin (r.anha) sözünden maksat; bu ayetin, okunması gereken Kur’an’dan olduğunu söylemek değildir. Çünkü böyle bir söz, Kur’an-ı Kerim’de bir değişikliğin bulunmasını gerektirir ki, bu imkansızdır! Ve nassa muhaliftir. Zira Kur’an-ı Kerim her türlü değişiklikten korunmuştur. Allah Teâlâ onun koruyucusudur. Nitekim Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” [Hıcr suresi, 9]

Hz. Aişe (r.anha) bu ayetin lafzının / okunmasının mensûh olup hükmünün mensûh olmadığını söylemek istemiştir.”

Nâsih-mensûh hakkındaki eserlerde de tilâveti (lafzının okunması) mensûh, hükmü bâki âyete misal olarak belirtilmiştir. Hz. Ömer’den (r.a.) rivâyet edildiği ve Nur sûresi’nin bir âyeti olduğu söylenen bu âyet şöyledir: “Şeyh ve şeyhuha (evli erkek ve kadın) zinâ ederlerse, hemen ikisini de Allah’tan bir ceza olmak üzere recmedin. Allah azîzdir, hakîmdir.” Hz. Ömer’in, ‘Ömer Kur'an'a ilâve ediyor' denmesinden endişe etmesem, bu recm âyetini Kur'an'a yazardım" dediğinden de söz edilir. [Bkz. Buhârî, 93/21; Müslim, Hudûd 8, Hadis no: 1431; Ebû Dâvud, 41/1]

***

Elbette ki bunun başka türlü izahları da olabilir, nitekim vardır da... Bahusus bu hadiseyi/meseleyi kabul etmeyen âlimlerin açıklamaları/gerekçeleri farklıdır.

Ancak bize göre mesele, madem ki Kütüb-i Sitte’de mezkürdür, öyle ise bunu olduğu gibi kabul edip izah etmek en doğru yoldur. Malum, meşhur Mecellemiz'in maddelerinden biri de, “Kelamın i’mali (kullanımı) ihmâlinden (terkinden) evlâdır” kaidesidir.

Son söz: Allâhu a’lemu bi's-savâbi…

Hz. ömer, Hz. Âişe, keçi ayeti yedi demek, tartışma, söyleyen dinden çıkar mı, Recm ayetleri,

Yorumlar (2)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

 • Halis ECE  - Cvp:
  Bilgi ve Can Derman rumuzlu, ağzı bozuk, cahil ve demagojik üsluplu sözde yorumcilara...

  Varsa sepetinizde pamuğunuz, dökersiniz ortaya... İsbat edersiniz iddianızı... Müdellel bir yazıya mugalatayla cevap verilmez, yorum adı altında ithamda bulunulmaz.

  Bir Müslümanı "fitneci" diye itham eden, kendisidir "FETTÂN"!

  Tasnif ve düzenleme ayrı bir safha, üzerinde durduğumuz husus daha başka bir mesele... Ne alâka!

  Hz. Ömer'in (r.a.) duyduğu korku değil, "endişe"! O da işte sizin gibi cehl-i mürekkeple mâlûl olanların kopartabilecekleri "fitne" endişesi! Muayyen usûl ve kaidelere uyup uymamaa meselesi filan değil. Kelime ve kavramlar arasındaki farkları tefrik etmezseniz, sağlıklı düşünemez, düşünseniz de meramınızı doğru dürüst ifade edemezsiniz!

  Allah'tan korkan bir insanın, bir başka şeyden korkması düşünülemez. Hele ki bu insan Hz. Ömer (r.a.) gibi bir zât ise... Korku başka, fitne endişesi bambaşka şey!

  Ahmaklığın bir anlamı yok!

  Ama "saçmalama özgürlüğünü"zü kullandığınız varsayıyor ve mazur görüyorum. Biraz sınırı aşsanız da...
 • bilgi  - CVP:Cvp: Allah affetsin
  Hz. Ömer insanlardan değil sizin gibi fitneciler türeyipte müslümanların imanlarını çalmalarından korkmuş olmalı.. Lakin işin aslı tasnif ve düzenleme belirli bir kurallar içersinde gerçekleşiyordu.. Sorun korku değil belirlenen kurallara uyup uymamsıdır..
 • Can Derman  - Cvp: Allah affetsin
  O zaman Hz. Ömer Allahtan değil insanların kendisine isnat edeceği ilaveci sözündenmi kortu demek oluyor?


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU