Muhadramûn kimlerdir?

Selamun aleyküm hocam. İslam tarihinde Muhadram kime deniyor, “Muhadramûn” kimlerdir? Bu konuda açıklamalarda bulunabilir misiniz? Allah razi olsun

Ve aleyküm selam kıymetli kardeşim;

İslâm tarihinde Muhadramûn, Rasûlullah (s.a.v.), zamanında yaşayıp Müslüman olduğu halde, onu görme fırsatına kavuşamayan kimseler için kullanılan bir tabirdir. Edebiyatta, ömrünün yarısını câhiliye döneminde, diğer kısmını da Müslüman olarak geçirmiş olan şâirlere denir.

Arapça "hadrame" masdarından/kökünden meydana getirilmiş olan "muhadram" kelimesinin cem’îsidir. Rasûlullah (s.a.v.) devrinde müşrik Arap kabilelerle Müslümanlar arasında savaş yapıldığı zaman, bu kabileler içindeki Müslümanlar, kendilerinin diğer müşriklerden ayırdedilebilmelerini sağlamak maksadıyla, develerinin kulaklarından bir kısmını kesiyorlardı. Develerinin kulaklarını kestikleri için bu kimselere, "bir kısmını kesen" manasında "muhadrim" denilmiştir. [ez-Zebîdî, Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrîd-i Sârih Tercemesi (Ahmed Naim), Ankara, 1976, I, 33]

Aynı kelimenin "iki şeyin birbirine karışması" manasında değişik bir istimâline/kullanımına göre ise, yaşı itibarıyla Sahabeden mi yoksa Tabiînden mi olduğu karıştırılan kimselere de “muhadramûn” denilmektedir. [Ahmed Naim, a.g.e., I, 32]

Arap edebiyatında ise bu isim, yukarıda da belirttiğimiz üzere, cahiliye şairlerinden olup, İslâm dönemini de idrak eden ve hayatının kalan kısmını Müslüman olarak geçiren kimseler için kullanılmaktadır.

İki ayrı muallaka'nın sahibi, Lebib el-Amirî ve Ka'b bin Züheyr, Hassân b. Sâbit, Nâbiğa el-Ca'dî, Ebu Züeyb el Hüzelî gibi şairler muhadramûn şairleri olarak adlandırılırlar.

Bazıları ise Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) zamanında yaşamış olduğu halde, onun dâr-ı bekaya irtihalinden sonra iman eden kimseleri muhadramûn olarak isimlendirirler.

Muhaddisler, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) devrinde Müslüman olarak yaşamış oldukları halde onu göremeyen kimseler için bu sıfatı kullanmışlardır. İmam Müslim, Irakî ve Suyûtî, bunlardan bilinen ve meşhur olanlarının bir kısmını tesbit etmişlerdir. Veysel Karanî adıyla meşhur olan Üveys bin el-Karenî, Kadı Şüreyh bin el-Haris, Alkame bin Kays ve Ka'b el-Ahbâr (r.anhum) bunlardan bazılarıdır. [Bkz. Ahmed Naim, a.g.e., I, 33-34]

"muhadram", "bir kısmını kesen", "iki şeyin birbirine karışması", Muhadramûn "hadrame",

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU