Ahirette hasenat ve seyyiatın karşılığı…

S.A. Hocam, ahirette müminlerin ibadetlerine taatlerine işledikleri amellere verilecek mükafatların oranları nasıldır? Kime ne kadar sevap verilecek, açıklayabilir misiniz? Tşk ederimVe aleyküm Selam…

Evet ahiret hayatı, bahusus kıyamet, mahşer, mîzan hepsi de çok dehşetli hadiseler… Nitekim Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki: “O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere (kabirlerinden) bölük bölük çıkacaklardır.” [Zilzâl suresi, 6]

“Kim (Allah’ın huzuruna bir) iyilikle gelirse, ona getirdiği (iyiliği)nin on katı (ecir-mükâfât) vardır. Kim de (bir) kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle (aynıyla/bire bir olarak) cezalandırılır. Onlar (hiçbir şekilde kat’iyyen) haksızlığa uğratılmazlar.” [En’âm suresi, 160]

“Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm (haksızlık) etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat-kat artırır. Ve kendi katından çok büyük bir mükafat verir.” [Nisa suresi, 40]

***

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle dedi: “Allah azze ve celle buyurdu ki, O’nun sözü haktır; Kulum bir iyiliği kastederse (yapmaya niyetlenirse), onun için (amel defterine) onu bir iyilik olarak yazın. Eğer onu işlerse, onun için onu, on misli olarak yazın. Kulum bir seyyie (kötülük-günah bir şey) işlemeyi kastederse, onu yazmayın. Şayet işlerse, onu misli ile yazın (bire bir). Eğer onu terk ederse -belki de şöyle buyurdu: onu yapmazsa- onun için onu bir iyilik olarak yazın. Sonra şu ayeti okudu: ‘Her kim bir iyilikle gelirse, onun için on misli vardır.” [Tirmizi, Sünen, c. 2, s. 180; En’âm suresi, 160]

Gene Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Kulum bir kötülük işlemeyi murad etse, onun üzerine (günahını) yazmayın; ta ki onu yapana kadar... Eğer yaparsa, onu misliyle/ayniyle yazın. Eğer benim rızam için onu terk ederse, onun için bunu bir iyilik (olarak) yazın. Kulum bir iyilik yapmak murad etse, eğer onu yapamasa, onu onun için bir iyilik yazın. Eğer onu yaparsa, onun için onu on iyilikten yedi yüz katına kadar (iyilik olarak) yazın. Bazı rivayetlerde; (kat kat olarak...) ziyadesi vardır.” [Buhari, Sahih, Tevhid, c. 9, s. 144]

İbn Abbas (r. anhuma) anlatıyor: Nebî (s.a.v.), Rabb’inden rivayet etti ve şöyle dedi: Allah azze ve celle buyurdu ki: Allah, haseneleri ve seyyieleri (iyilikleri ve kötülükleri) yazdı. Sonra bunları beyan etti/açıkladı. Her kim bir iyiliği kasteder de onu yapamasa, Allah Teâlâ onu kendi katında kâmil bir hasene olarak yazar. Eğer işlemeye yönelse de onu yapsa, Allah Teâlâ onu kendi katında, on iyilikten yedi yüz ve daha fazlası kat iyilik olarak yazar. Her kim bir kötülüğe yönelse de onu yapmasa, Allah Teâlâ onu kendi katında bir iyilik olarak yazar. Eğer kasdedip onu işlerse, Allah Teâlâ onu bir kötülük olarak yazar.” [Buhari, Sahih, c. 8, s. 103]

***

Bütün bu naklettiğimiz ayet ve hadislerin tefsiri/te’vili/şerhi mahiyetindeki bir sohbetlerinde Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretleri ise şu açıklamalarda bulunurlar:

“Her kim bir iyilikle gelirse, onun için on misli vardır.’ [En’âm suresi, 160] Bir’in yerine on’dur. Bir’e maksur (hasredilmiş, tahsis edilmiş, ayrılmış, bir’e on’la sınırlandırılmış) değildir. Ehl-i imana verilecek mükâfat böyle olacak.

- Kalp ile zikredenlere yüz…

- Ruh ile zikredenlere iki yüz…

- Sır’da üç yüz…

- Hafî’de dört yüz…

- Ahfâ’da beş yüz…

- Nefs-i Nâtıka’da altı yüz…

- Nefs-i Küllî’de yedi yüz adet (misli) ihsân ve ikrâm vardır.

Ve daha ‘ilâ mâ şâAllah (Allah’ın dilediği kadar) olanı vardır ki, hesapsız ve hudutsuz demektir.” [Ziya Sunguroğlu, Notlarım, s. 96]

kalp, Ruh, kıyamet, nefs-i nâtıka, nefs-i küllî, yüz, hasenat, seyyiat, ahiret, mahşer, mîzan, bölük bölük, on katı, sır hafû ahfâ, yedi yüz, ilâ mâ şâAllah, hesapsız, hudutsuz,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU