İslâm’da evliliğin önemi…

Soru: Günümüzdeki evlilik olmadan beraber yaşamalara, evlilik aşkı sevgiyi öldürüyor türü iddialara İslamın verdiği cevap nedir? Ya da islam evliliğe nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor? Tşk ederim

İslâm dini Müslümanların evlenip yuva kurmalarına büyük önem verir. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve sükûnete ermeniz için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet halketmesi O'nun kudretinin alâmetlerindendir. Bunda düşünen bir topluluk için işaretler vardır" [Rûm suresi, 30/21] buyrulmuştur.

Bir başka âyet-i kerîmede de şöyle buyrulmuştur: "Sizden bekâr olan kimseleri, köle ve câriyelerinizden uygun olanları evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler Allah fazlından/lutuf ve ihsanından onları zenginleştirecektir. Allah (lutfu ve rahmeti) geniş ve (her şeyi) bilendir." [Nûr suresi, 24/32]

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de muhtelif hadislerinde Müslümanları evlenmeye teşvik etmiştir. Meselâ bir hadîs-i şerifinde, "Ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin" [Buhârî, Sahih, Nikâh, 3; Müslim, Sahih, Nikâh, 1] buyurmuş… Bir başka hadisinde kezâ, "Peygamberlerin (aleyhimüsselâm) dört sünneti vardır" demiş ve dördüncü olarak evlenmeyi saymıştır. [Tirmizî, Sünen, Nikâh", 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 421]

Bu meâlde daha birçok âyet ve hadis zikredilebilir...

Bütün bunlar İslâm'ın genel yaklaşımının kadınla erkeğin birbirinden uzak durması değil, “Allah tarafından konulan sınırlar” çerçevesinde bir arada yaşanması olduğunu göstermektedir.

“Allah tarafından konulan sınırlar” derken meşrû bir nikâh ilişkisi kastedilmektedir. Nikâhsız-gayr-i meşru birlikteliklere müsaade etmez İslâm… Evliliğin aşkı-sevgiyi öldürmesi iddiaları da, boş ve anlamsız sözlerden ibarettir. Hayvanî şehvetle insani sevgiyi birbirine karıştırmamak lazım. İslâm’da evliliğin hedefi/hedefleri bellidir. Bu hedefe ulaşmanın yolları/metodları/sınırları da çizilmiştir. Kısacası evlilik, başıboş bir beraberlik değildir.

Ayrıca evliliği teşvik eden İslâm dini, bu yönüyle, mümkün olduğunca kadınlardan uzak durmayı ve bekâr kalmayı öğütleyen ve ruhbanlığı en büyük dindarlık olarak takdim eden Hıristiyanlık'tan da ayrılmaktadır.

Allah Teâlâ yukarıda meâli verilen âyet-i kerîmede kadın ve erkeğin birbiri için yaratıldığını ve bu nevi bir yaratılışın Allah'ın kullarına bir lutfu olduğunu bildirmektedir. Bu kadın ve erkeğin birbirinden uzak olmasının değil sağlıklı ve temiz bir zeminde beraber bulunmasının fıtrata daha uygun olduğunu göstermektedir. Bu en güzel şekilde evlenme ile mümkün olmaktadır.

Öte yandan sağlıklı nesiller elde etmek ancak bu nesillerin bir evlilik içinde meydana gelmesi ve anne-babanın müşterek ilgi ve sorumluluğu altında büyütülmesi ile mümkündür. Böyle bir birliktelik içinde meydana gelmeyen çocuklar, gerek sosyal gerek psikolojik gerekse ahlâkî bakımdan daha problemli olmaktadır. Ayrıca içtimai (toplumsal) ahlâkın korunmasında da kadın-erkek ilişkilerinin bir evlilik zeminine dayanmasının büyük önemi vardır.

Evlenmenin mümkün olmadığı çoğu durumda, kadın ve erkekler birbirlerinden uzak durmamakta, sadece ilişkilerini gayri meşrû zeminlerde sürdürmekte veya normal olmayan ilişki yollarına sürüklenmektedir.

İslâm’da evliliğin önemi, yuva kurma, onlarla huzur ve sükûnete ermeniz, fakir iseler Allah fazlından/lutuf ve ihsanından onları zenginleştirecektir, evlenmeye güç yetirenler evlensin,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU