Âmenerrasûlu ve Huvallahullezî...

Hocam selamun aleykum. Farz namazda Fatihadan sonra zammı sure olarak Amenerrasulu ve Hüvallahülleziyi okuyabilir miyiz? Bir de bunları akşam sabah ve yatsı namazlarından sonra okumanın fazileti nedir? Tşk ederim


Okuyabilirsiniz. Her ikisi de Kur'an'dan ayetlerdir malumunuz. Âmenerrasûlu Bakara suresinin son iki ayeti, Huvallâhullezî de Haşr suresinin son üç ayetidir.

Sabah ve akşam namazlarından sonra aşr/aşır olarak okunan "Huvallâhullezî"nin fazileti hakkında bâzı hadisler rivâyet edilmektedir.

“Kim sabah kalkarken üç defa ‘Eûzü billâhi’s-Semîı'l-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm (Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım) der ve Haşir sûresinin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O gün içinde ölürse şehid olarak ölür. Kim geceye girerken (akşam namazından sonra) okursa o da aynı dereceye ulaşır.” [Tirmizî, Sünen, Fezâilü`l-Kur`ân 22, Mevâkît 65; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5, 26]

İşte Sevgili peygamberimiz (s.a.v.), sabah ve akşam namazlarından sonra bu âyetleri okuduğumuz zaman, bu mükâfata nâil olacağımızın müjdesini vermektedir.

"İsm-i A`zam, Haşr sûresinin son altı ayetindedir." rivayeti de vardır. [Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, 8, 121; Âlûsî, ilgili ayetlerin tefsiri]

***

Namazlardan sonra okunan “aşır”ların fazileti de aynı bablarda anlatılmaktadır. Meselâ Bakara sûresinin sonunda yer alan iki âyetinin (Âmenerrasûlu) fazileti hususunda da şu hadisler rivâyet edilmektedir:

“Bakara sûresinin sonunda iki ayet vardır. Kim bunları okursa (dünya ve âhiret maksatları için veya o gecede okuyacağı Kur’ân için) ona yeterlidir.” [Buharî, Sahih, Fedâilu'l-Kur'ân, 10]

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) Mi'râc'ta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara sûresinin son iki ayeti, ümmetinden Allah'a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi. [Müslim, Sahih, İman, 279]

Başka bir hadiste de şöyle buyurulmaktadır:

“Allah Tela Bakara sûresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana Arş'ın altındaki bir hazineden verdi. Onları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem salâttır, hem duadır, hem Kur'an'dır." [Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 147, 151, 158, V, 180, 383; Deylemî, Fezâilü'l-Kurân, 14]

Tirmizî’de aynı mevzuda şu meâlde bir hadise yer verilmektedir.

“Cenab-ı Hak yeri-göğü yaratmazdan bin sene önce bir kitap yazdı. O kitaptan iki âyet indirdi. O âyetlerle Bakara sûresine nihayet verdi. O âyetler bir evde üç gece okunursa o eve şeytan yaklaşmaz.” [Tirmizî, Sünen, Sevâbü'l-Kur'an, 4]

Bu hadis ve diğerleri, “Âmenerresûlü”nün faziletini en veciz şekilde ifade etmektedir. Cenab-ı Hakk'ın yeri-göğü yaratmazdan bin sene önce yazmış olduğu kitaptan maksad, bütün peygamberlere gönderdiği kitabın kendisidir. Âyetler Cenab-ı Hakk'ın kelâmı olduğu için onların, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) zamanında nâzil olması daha önceden ilm-i İlâhide bulunmalarına engel değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kelâmı ezelî olduğundan, bunun için zaman mefhumu söz konusu olmaz. Kur’ân-ı Kerim içindeki diğer âyet ve sûreler de buna dahildir.

İşte her yatsı namazından sonra bu iki âyeti okumakla bu faziletlerden nasibimizi almaya çalışmalıyız.

Âmenerrasûlu, Huvallahullezî, zammı sure, aşr/aşır, Eûzü billâhi’s-Semîı'l-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm, sabah ve akşam namazlarından sonra, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir, O gün içinde ölürse şehid, Âmenerresûlü”nün fazileti, hem salâttır, hem duadır, hem Kur'an'dır,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU