Ahir zaman…

Soru: Dünya hayatının sonu mu kastediliyor hocam “ahir zaman” denilince? Yoksa bütün evrenin yok olması mı, yani kıyamet mi? Tşk ederim slm

“Ahir zaman”, Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) İslâm'ı tebliği ile başlayıp kıyametin kopmasına kadar geçecek olan zaman dilimi hakkında kullanılan bir tabirdir.
Bu tarif çerçevesinde Rasûl-i zî-şân Efendimize (s.a.v.) "Ahir zaman Peygamberi" denilmektedir. Ayrıca malumunuz “Hâtemü’l-enbiya”, yani "Peygamberlerin sonu/Son Peygamber"dir. Peygamberler zincirinin en son halkasını teşkil eder, ondan sonra peygamber gelmedi ve gelmeyecek…

***

İslâmi kaynaklarda, bizden önce yaşamış ümmetlerin geçirdikleri zamanın tamamı, bir gün içinde sabahtan ikindiye kadar geçen süreye teşbih edilmiş… Bu ümmetin (Ümmet-i Muhammed’in) yaşadığı/yaşayacağı zamanın bütünü ise, ikindiden akşama kadar geçen vakte benzetilmiştir.

Kıyametin yaklaştığı zamana da aynı şekilde "Ahir zaman" denilmektedir.

Kıyametin ne zaman kopacağı kesin olarak belli olmadığı için sadece bu döneme yakın bazı belirgin alâmetlerin görüleceği ifade edilmiştir. (geniş bilgi için bk. Kıyamet ve Kıyamet Alâmetleri).

İslâmî ilimlerde “ahir zaman” denince, dünya hayatının son dilimi ve son dönemi hatıra gelmektedir.

İslâm akaidine göre başlangıcı olan bu âlemin mutlak sonu da vardır. Fakat bu sonun, kesin olarak vakti-saati bildirilmemiştir. Bu bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’da Rabbimiz buyuruyor ki:

“Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O'ndan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır; ama insanların çoğu bilmezler.”[A’raf suresi, 187]

“Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.”[Lokman suresi, 34]

Cibrîl hadisindinde de, Cebrâil aleyhisselam;

- "Bana kıyametten haber ver" dediğinde, Rasûlullah (s.a.v.):

- "Bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir" buyurdular. Bunun üzerine Cibrîl:

- "O halde bana alâmetlerinden haber ver" dedi. Nebî (s.a.v.):

- "Câriyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir" buyurdu.” [Buhârî, Sahih, İman 1; Müslim, Sahih, İman 1]

Ancak İslâm akîdesini bozmak isteyen bazı bâtıl inanç sahipleri, bu hususta tarihler vererek, belirlenmemiş ve belirlenmediği, biraz önce de zikrettiğimiz nasslarla da sabit olan bir hususta, doğru olmayan ve tahminlerden öteye gitmeyen rakkamlar vermektedirler...

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) gelişi ile kıyamete yakın olan son dilimin başladığı hususunda İslâm âlimleri de görüş belirtmişler, fakat kesin tarih vermemişlerdir.

“Ahir zaman”a İslâm'ın Miladî 7’nci yüzyılın başlarında yani 610 yılında vahyin başlamasıyla girildiği hususunda bazı hadislerde işaretler vardır. [Bkz. Müslim, Sahih, Fiten, 132 vd.]

Velhasıl, başlangıcı hakkında işaretler verilmişse de, sonu ile ilgili bilgi yalnız Halık-ı zû’l-Celâl’e / Yüce Yaratanımız’a hâs kılınmıştır. Bunu, onun bildirdikleri müstesna, kimsenin bilmesine imkân yoktur.

kıyamet, Ahir zaman, İslâm'ı tebliği, Ahir zaman Peygamberi, Hâtemü’l-enbiya, Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar, Bana kıyametten haber ver, sorulan sorandan daha çok bilgi sahibi değildir,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU