Hz. Mehdî’nin zuhuru…

Selamün aleyküm hocam, benim kafama takılan sorulardan bir tanesi Hz Mehdinin zuhuru; bu konuda araştırmalarda bulundum ve üç farklı zuhura rastladım. Birincisi mehdinin 12 imamdan sonuncusunun olduğu rivayetidir.. İkincisi ahir zamanda alimler tarafından mehdinin( ümmeti nebeviden bir şahıs) bulunması ve biat edilmesi. Üçüncüsü de onikinci asrın mücedidi Mevlana Halidi Bağdadinin yazdığı idda edilen Hızır Tezkiresi adında bir kitabda bahsedilen müslüman bilim adamlarından oluşan bir topluluğun son üyesinin mehdi as olduğu sonuçları çıktı, sizce hangisini takip etmeliyim?


Hz. Mehdî’nin (aleyhirrahmeti verrıdvân) zuhuru ile ilgili araştırmanızda ulaştığınızı söylediğiniz üç farklı görüşü kısa da olsa teker teker ele alalım.

1. “Mehdi’nin 12 imamdan sonuncusunun olduğu rivayeti”, Şiâ’nın itikadıdır, Ehl-i Sünnet’le herhangi bir alakası yoktur.

2. “Ahir zamanda alimler tarafından Mehdi’nin (ümmeti nebeviden bir şahıs) bulunması ve biat edilmesi…” Bu cümlenizi şöyle tashih edebiliriz: Hz. Mehdî, Rasûlullah Efendimizin soyundan-neslinden bir zat olup, Allah Teala tarafından kendilerine bildirilen âlim ve âriflerce tanınması-bilinmesi ve bîat edilmesi… Bu inanç, bu hususta varid olan hadislere-haberlere aykırı değildir. Ancak bu mesele ilahi bir sırdır, biraz önce de işaret ettiğimiz üzere, kendilerine bildirilenlerin dışındakilerin bilmesi mümkün değildir. Aksi takdirde “sır” olmaktan çıkar. Öyle değil mi? Geniş bilgi için bakınız:
1) http://sorular.mollacami.com/soru-ve-cevaplar-55.html
2) http://sorular.mollacami.com/soru-ve-cevaplar-204.html

3. “Onikinci asrın mücedidi Mevlana Halidi Bağdadinin yazdığı idda edilen Hızır Tezkiresi adında bir kitabda bahsedilen müslüman bilim adamlarından oluşan bir topluluğun son üyesinin mehdi as olduğu sonuçları çıktı, sizce hangisini takip etmeliyim?"

Bildiğim ve okuduğum kadarıyla sözünü ettiğiniz eserde Mevlana Halid-i Bağdadi hazretleri Hz. Mehdi’nin kimliğinden değil, diğer eserlerde olduğu gibi, zuhuriyle alakalı alametlerinden bahsetmektedir. O ilmî usûl ve yöntemleri takiple belli neticelere varmak mümkün. Ancak onu da gene ehli yapabilir. Yoksa bu ve benzeri meseleler sadece kuru zahirî ilimle-bilgilerle olmaz. Meselenin bir de manevi-vehbî yönü var. Onu da Mevla-yi zû’l-Celâl dilediğine verir.

Kaldı ki bizlerin işi, Hz. Mehdî’yi (aleyhirrahmeti verrıdvân) ve onun kimliğini tesbit etmek olmadığı gibi, hiçbir Müslüman da bununla mükellef değildir. Bizim yükümlülük ve sorumluluğumuz; inancımızı tashih, salih amel ve hizmetelere devam, ihlâs üzere kâmil imanla ruhumuzu teslim edebilmeye sa’y u gayrettir.

Eğer biz tam bir teslimiyetle İslâm’a inkıyad eder, kâmil bir iman, itaat ve sadakatle istikamet ve irtibat üzere yolumuza devam edersek, farkında olsak da olmasak da Hz. Mehdî’nin taifesi içerisinde yer almış oluruz. Aksi takdirde ne kadar konuşursak konuşalım, günlerce Hz. Mehdî ve beraberindekilerden, onların ahlakından, yapacaklarından söz edelim, bize ne gibi müsbet bir faydası olur?! Öyle değil mi?

O bakımdan, takip edeceğiniz-edeceğimiz yol, Ehl-i Sünnet yolu olmalı… Bu gibi bizleri doğrudan alakadar etmeyen meselelere kafayı takıp onlarla meşgul olmak yerine, kendi üzerimize düşen yükümlülük ve sorumluluklarımızla ilgilenmeliyiz.

Daha geniş bilgi için bkz. http://sorular.mollacami.com/soru-ve-cevaplar-55.html, http://sorular.mollacami.com/soru-ve-cevaplar-204.html

Hz. Mehdî’nin zuhuru, 12 imam, alimler tarafından mehdinin bulunması, Mevlana Halidi Bağdadi, Hızır Tezkiresi,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU