N e v - r û z…

Hocam güncel bir soru sormak istiyorum, gerçi birkaç gün gecikti ama zarar yok, ömrümüz oldukça karşılaşacağımız bir durum, cevaplarsanız sevinirim: Nevruz anlamı nedir, İslamla bir ilgisi var mıdır? Tşk ederim Hasan Hüseyin Çağlayan – İsviçre

Nev-rûz, iki kelimeden mürekkep/birleşik Farsça bir isimdir ve “yeni gün” demektir.
Mart ayının yirmi birinci gününde (rumî takvime göre sekiz mart) güneşin koç burcuna girmesi, eski Türkler’de ve İranlılar’da hususi bir gün sayılmış, çeşitli kutlamalar yapılagelmiştir.

İran’ın ateşperest inancından kalma bir hususiyeti olarak nevrûz, gitgide dînî hüviyet kazanmıştır. Ve hâlen Şîîlik’te nevruzun mühim bir yeri vardır.

Türkler’de ise, İslâmiyet’le şereflendikten sonra, Ehl-i Sünnet’e mensup Müslümanlar arasında, bunun yerini dînî bayramlar almıştır.

Zira Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, “Allah Teâlâ size, o iki bayram günlerine (nevruz ve mihricana-ilkbahar/sonbahar bayramlarına) karşılık, onlardan daha hayırlı iki bayram gününü (ramazan ve kurban bayramalarını) ihsân etti.” buyurmuşlardır.[Ahmed b Hanbel, Müsned, III, 103,178,235,250; Nesaî, Sünen, İydeyn 1; Ayrıca bkz. A. Naim, Tecrid-i Sarih Tercemesi, III, 157]

Böylece Müslümanlar’ın, ne 21 marttaki nevruz ne de 21 eylüldeki mihrican kutlamaları (!) ile alâkaları kalmıştır.

***

Velhasıl; yılbaşı kutlamaları (!) gibi, bu günlerin de İslâm’da bir yeri ve değeri yoktur. Bilakis dinî bakımdan büyük mahzurları vardır. Zira gayrimüslimlere ait âdet-an‘âne ve merâsimlere iştirak ve onları taklitten doğan günahların temizlenmesi ancak cehennem ateşiyle mümkündür. [İmâm-ı Rabbânî k.s., el-Mektûbât, 1/266]

O bakımdan mü’minler, bu gibi “kutlamalar”a iştirak şöyle dursun, yapılanları kalben dahi tasvip etmezler, etmemelidirler...

***

Bir şairimiz ne güzel söşyemiş. Sanki bu günleri ve olanları özetlercesine:

Öyle sis var ki seçilmez geceden gündüzü
Böyle gamlı senenin böyle olur nevruzu (Lâ edrî)

Türkler, Nev-rûz, nevruz, Farsça, İranlılar, ateşperest, Şîîlik, Türkler İslâmiyet’le şereflendikten sonra Ehl-i Sünnet’e mensup Müslümanlar arasında bunun yerini dî, “kutlamalar”a iştirak şöyle dursun, yapılanları kalben dahi tasvip etmezler,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU