Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir

Kur’ân-ı Kerim'i günümüz tertibi üzere “Kûfî Ekolü” 6236 ayet olarak kabul etmiştir. Elimizdeki Kur’ân-ı Kerim'lerde ayetleri saydığımız zaman bu sayı çıkmaktadır. Bu sayıya bir de “Besmele” ilave ettiğimiz zaman 6237 ayet olur. 6666 ayet nasıl oluyor?

Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim 114 sure ve 6666 ayet-i celileden ibarettir. 86 sure Mekke-i Mükerreme'de, 27 sure de Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur.

Ayet adetlerindeki değişikliğe gelince...

Bu durum, farklı sayımlardan dolayıdır. Nitekim;

- Abdullah b. Abbas (r.anhüma) 6616,

- İmam Nâfî (rh.)6217,

- İmam Şeybe (rh.) 6214,

- Mısır uleması 6226,

- Zemahşerî, İbn-i Huzeyme, Şeyhu'l-İslâm İbn-i Kemal Paşa, son devir dersiâmlarından Nakşi yolu Müceddidîn kolu 33. ve son halkasını teşkil eden Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) ve bazı muasır âlimler 6666 ayet olduğunu kabul etmişlerdir.

Ancak sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi, Kur’ân-ı Kerim'i günümüz tertibi üzere “Kûfî Ekolü” 6236 ayet olarak kabul etmiştir.

Elimizdeki Kur’ân-ı Kerim'lerde ayetleri saydığımız zaman bu sayı çıkmaktadır. Bu sayıya bir de “Besmele” ilave ettiğimiz zaman 6237 ayet olur. Bu sayıda da bir hikmet vardır elbette. Hikmetsiz neyi düşünebiliriz ki..? Nitekim Allah Teala'nın 99 güzel ismi ile Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) yaşı olan 63 rakkamları çarpıldığında (99x63=6237), 6237 rakamı çıkmaktadır.

İslâm âlimleri, yuvarlak ve kolay bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in ayet adedini, Zemahşerî ve Şeyhulislam İbn-i Kemal’in (rahımehumullah) kabul ettiği gibi, 6666 ayet olarak ifade etmişlerdir.

Keza bunu da yuvarlak ifadelerle şöyle açıklarlar:

- 1000 ayet emir,

- 1000 ayet nehiy,

- 1000 ayet vaad,

- 1000 ayet vaîd,

- 1000 haber ve kıssa,

- 1000 mesel ve temsil,

- 500 ayet ahkâma dair,

- 100 ayet “Nâsih ve Mensûh"a ait,

- 66 ayeti de Tesbih ve duaya aittir, demişler. Böylece 6666 ayet kabul etmişlerdir. [Dr. Osman Keskioğlu, Kur’ân-ı Kerim Bilgileri, s.128-129]

"Her bir ayet-i celile dahi 'Ve innâ lehuu le-hâfizuun (Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız)' [Hıcr suresi, 9] sırrına sahip olmakla kıyamete kadar Hz. Mevla'nın himayesi altındadır.

"Bir sure vardır; bir defa Mekke'de, bir defa da Medine'de nazil oldu. O da Sure-i Fatiha'dır.

"Bazı ekâbir, Sure-i Fatiha kable'l-vahy lisân-ı İsrâfîl'den me'hûz idi, (vahy inmezden önce İsrafîl aleyhisselâmın dilinden/konuşmalarından alınmıştır) dediler. Çünkü isrâfî (a.s.) kable'n-nübüvve (peygamberlikten önce), Fahr-i Kâinat Efendimiz'e mukarenet edip (yaklaşıp) bazı sözler söyler; fakat kendini göstermezdi. Maneviyatta bu gibi sözlere 'Hâtif' derler. İsrâfîl'in (a.s.) Fahr-i Kâinat Efendimiz'e olan bu yakınlığı, kable'l-vahy üç sene devam etmiştir." [Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.)hazretlerinden nakleden, Ziya Sunguroğlu, Notlarım, s. 116]

Süleyman, Hilmi, Tunahan, 6666, 6217, 6214, 6226, Zemahşerî, İbn-i Huzeyme, Şeyhu'l-İslâm İbn-i Kemal Paşa,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU