Bu birinciden sonraki anlatımdır. Somuncu Baba ismi ile tanınan K.S , nasıl ki Fatiha suresini ulucamii açılışında 7 ayrı tefsir etmişlerdir,