Güneş neden yaratılmıştır

Güneş nurdan mı yaratılmıştır?


Evet güneş nûrdan yaratılmıştır, hem de iki cihan güneşi Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) mübarek nûrlarından...

Nitekim bu husustaki bir hadis şöyledir:

Hz. Câbir (r.a.) anlatıyor:

- (Bir gün), yâ Rasûlellah! Anam-babam sana feda olsun, Allah'ın her şeyden önce ilk olarak yarattığı şeyi bana söyler misiniz, diye sordum. Şöyle buyurdular:

- Ey Câbir! Her şeyden önce Allah'ın ilk yarattığı şey senin Peygamberinin (s.a.v.) nûrudur. O nûr, Allah'ın kudretiyle onun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne Levh, ne Kalem, ne Cennet, ne Ateş / Cehennem vardı. Ne melek, ne Gök, ne Yer, ne Güneş, ne Ay, ne Cin ve ne de İnsan vardı?

Allah (c.c.) mahlukatı yaratmak dilediği vakit, bu nûru dört parçaya ayırdı.

Birinci parçasından Kalem’i,
İkinci parçasından Levh’i (Levh-i Mahfuz),
Üçüncü parçasından Arş'ı yarattı.
Dördüncü parçayı ayrıca dört parçaya böldü:
Birinci parçadan Hamele-i Arş’ı (Arş’ı taşıyan melekleri),
İkinci parçadan Kürsi'yi,
Üçüncü parçadan diğer Melekleri yarattı.
Dördüncü kısmı tekrar dört parçaya böldü:
Birinci parçadan Gökleri,
İkinci parçadan Yerleri,
Üçüncü parçadan Cennet ve Cehennem’i yarattı.
Sonra dördüncü parçayı yine dörde böldü:
Birinci parçadan Mü’minlerin Basîret nûrunu / İman şuurunu,
İkinci parçadan -mârifetullahtan ibaret olan- Kalplerinin nûrunu,
Üçüncü parçadan tevhitten ibaret olan Ünsiyet nûrunu (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah tevhid kelâmının nûrunu) yarattı”. [Bkz. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1, 265-266]

Demek ki, güneş de diğer bütün varlıklar gibi neticede İki Cihan Serveri Âlemlere Rahmet Rasûl-i zî-şân Efendimiz’in (s.a.v.) nûrundan yaratılmıştır.

İnsan, Arş, marifetullah, Cennet, yer, güneş, kalem, ay, Melek, gök, cin, ateş, nur, Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) mübarek nûrları, Câbir, Levh, kürsî, Ünsiyet nûru,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU