Evlat sahibi olamamak

allahu teala bazi insanlara nicin evlat vermes bi maglumat yada hasi serif varmidir,


Bilindiği üzere evlilikte çeşitli gayeler-hedefler vardır. Bunlar arasındaki en büyük maksat ise, çocuk sahibi olup nesli devam ettirmektir. Ancak, çocuğu olanların çocuğu olmayanlara göre bir üstün taraflarının olduğunu söylemek de, onları suçlama değil, bir durum tesbiti ve değerlendirmesi anlamına gelir.

Çocuk bir nimettir, bu nimete sahip olmanın da külfeti vardır. Allah Teala dilediğini dilediği nimetle imtihan eder. Bize düşen vazife; vermediği / sahip olamadığımız nimetlerden dolayı nankörlük etmek değil, verdiği nimetlere hakkıyla şükretmesini bilmektir. Çünkü Allah (c.c.) Hakîm'dir, asla abes ve anlamsız bir iş yapmaz. Nitekim sorduğunuz meseleyle alakalı olarak buyurur ki Mevlâmız:

“Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Veya erkek ve kadın olarak onları evlendirir de onlardan dilediğini kısır bırakır. O her şeyi en iyi bilir, dilediği her şeye kadirdir.” [Şûrâ suresi, 49-50]

Bu ayet-i kerimede, kısırlığın erkek tarafında da, kadın tarafında da olabileceği ve her iki durumda da bunu -hikmetinin bir iktizası olarak- meydana getirmek Allah’ın işi olduğu belirtilmektedir. Bundan ne erkek sorumludur, ne de kadın... Eşler, kısırlığın sorumlusu olmadıkları gibi, erkek veya kızların doğumundan da sorumlu değillerdir. Toplumdaki bazı telakkilerin yanlışlığı, bu ayetten de rahatlıkla anlaşılabilir.

Çocuğu olmayanlarla ilgili olarak olumsuzluklar ifade eden ve hadis diye gelen rivayetlerin sahih olmadığı, âlimlerce ifade edilmiştir. [Bkz. Z. el-Irâkî, Tahrîcu Ahâdisi’l-İhyâ, İhyâu Ulûmiddîn ile birlikte, 2, 26-27]

Ayrıca insan için bir zamanda nimet olan bir durum, bir başka zamanda sıkıntı sebebi olabilir. Nitekim bir hadiste, "Ahir zamanda sizin en iyiniz, çoluk çocuğu olmayandır" [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5, 252; Tirmizi, Sünen, Zühd, 35; İbn Mâce, Sünen, Zühd, 4] buyrulmuştur.
Hadiste geçen "hafîfü'l-hazz" terkibi, ahir zamandan bahseden hadis-i şeriflerde geçmektedir. Kıyamet günü hesabı kolay olacak olanlar için kullanılan bir tabirdir. Manası, mal ve çoluk-çocuk yükü az olan kimse demektir. [İbnü'l- Esîr, en-Nihaye fî Garîbi'l-Hadis]

Başka rivayetlerde de malumunuz, ümmetin çokluğu övülmüş ve çok çocuklu olmak teşvik edilmiştir. Bu açıdan, kasten neslin azalmasına sebep olmak doğru olmaz. Ama ahir zamanda çocuk yetiştimenin zorluğunu anlatmak için, o zamanın fitnelerine de dikkat çekilmiştir.

Diğer taraftan evlenmeyen ya da evlendiği halde çocukları olmayan aileler, bu ve buna benzer hadislere bakarak hesaplarının daha kolay olacağını ümit edebilirler.

Ancak çocuklarına gerekli olan dini ve dünyevi eğitimi verip iyi yetiştiren aileler de, bunların maddi ve manevi karşılığını mutlaka alacaktır. O halde her rivayeti kendi kapsamında değerlendirmek ve ona göre hüküm vermek gerekir. Her Müslüman da dumuna ve konumuna göre hareket edebilirse, niyetine göre de sevabını alır.

nimet, şükr, niyet, nankörlük, eşler, evlat sahibi olamama, kısırlığın erkek tarafında, kadın tarafında,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU