Tesbih

Hocam ayyetel kürsiden evvel Sübhânallahi velhamdulillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber, velâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyilazim zikrinin peygamberimiz tarafından okunduğuna dair hadis varmıdır.


Değerli kardeşim;

Bir defa söz konusu tesbih-tahmid-tekbir ve tehlili hâvi olan bu mübarek sözün, hadislerde geçtiği açıktır. Fazileti büyüktür. Ancak araştırmalarımda Asr-ı Saadet’te Âyetü’l-Kürsî’den önce okunup okunmadığına dair bir rivayete rastlamadım. Bilmiyorum, belki de vardır, benim dikkatimden kaçmış olabilir. Ama olmaması da bir şeyi değiştirmez, Müslümanların bu tatbikatına halel getirmez. Çünkü ümmetin icmaı bu yöndedir. Uygulama böyle olagelmiştir. Ümmetin çoğunluğu ise dalâlet (yanlışlık) üzerinde birleşmez.

Taberanî’nin (rh.) İbn Ömer’den (r.anhuma) naklettiği ve Heysemî’nin (rh.) de sahih olduğunu bildirdiği hadis-i şeriflerinde Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“Ümmetim asla dalâlet üzerinde birleşmez. O halde cemaatin (ümmetin çoğunluğunu teşkil eden Ehl-i Sünnet’in) içinde kalmaya dikkat edin. Çünkü Allah’ın yed-i kudreti (nusreti-yardımı, rahmet-bereket ve mağfireti) cemaatin üzerindedir.” [Bkz. el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 5, 218]

Bu hadiste dikkat çekilen husus, ‘ümmetten hiç kimsenin dalâlete düşmeyeceği değil, ümmetin bâ-husus fetva makamında olan, rehber-kılavuz durumunda bulunan âlimlerin topyekûnü veya büyük çoğunluğunun dalâlet üzerinde birleşmeyeceğidir’.

Günümüze gelinceye kadar ve el’an Ehl-i Sünnet câmiasının uygulaması bu yönde olduğuna ve ulemâdan kimsenin de bir itirazı bulunmadığına göre, bunun sünnete aykırı olduğunu, bid’at filan olabileceğini düşünmek abestir, mümkün değildir.

Tesbih, tekbir, Âyetü’l-Kürsî, tahmid, tehlil, Ümmetim asla dalâlet üzerinde birleşmez, Ehl-i Sünnet câmiası,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU