Sabah namazı tesbihatı II

Selamun Aleykum Hocam. Hayırlı Günler.
Sabah ve Akşam Namazı Tam Tesbihatta Edilmesi Uygulanması gereken sünnet ve dualar hakkinda bilgi verirmisiniz Şimdiden Allah Razı Olsun

Ve aleyküm selam. Size de hayırlı günler…

Sevgili kardeşim;

Çekebilene tesbihat çok. “Tam”lık meselesi ise biz insanlar için muhâl. Eksiğimiz-gediğimiz mutlaka olur. Zaten nâkıs varlıklarız ki, bizden “tam” ve “mükemmel” manada bir şey sudur etsin, edebilsin... O bakımdan hiçbir amelimizi, ibadet ve tâatımızı da “tam” olarak yaptığımızı söyleyemeyiz. Biz, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” der, elimizden geldiğince yapmaya gayret eder, kabulünü Mevlâ’ya havale ederiz. Binaenaleyh aşağıda nakledeceklerimizden imkânınız ve vaktiniz nisbetinde yapabildiklerinizi okumaya gayret edersiniz... Umulur ki maddi-manevi faydalarını da görür, tefeyyüz edersiniz.

Bu arada unutmamamız gereken bir husus da; yapmayacağımız / yapamayacağımız şeyleri sormamaya özen göstermemizin iyi ve isabetli olacağıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki:

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.” [Saff suresi, 2-3]

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

"Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: "Ben sizi terkettikçe siz de beni (kendi halime) bırakınız. Zira sizden öncekileri, suallerinin çokluğu ve peygamberleri (aleyhimüsselâm) üzerindeki ihtilafları helâk etmiştir…" [Buhari, Sahih, İ'tisam, 2; Müslim, Sahih, Hac, 412; Tirmizi, Sünen, İlm, 17; Nesai, Sünen, Hac, 1]

Buharî ve Müslim’in (rahımehumallah) birlikte rivayet ettikleri bir diğer hadis-i şerifte de, “Boş yere söz söylemek / konuşmak, (gereksiz) çok soru sormak ve malı zâyi etmek (ölçüsüz harcayıp saçıp savurmak) size mekruh kılındı” buyrulmuştur.

***

Sorunuza gelince…

Sabah namazının sünneti ile farzı arasında ve akşam namazından sonra okunabilecek tesbihat:

- 11 defa “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîkeleh…” ilâ ahirihî / sonuna kadar…

- 100 defa “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber…” ilâ ahirihî… okunur. Ardından;

- 1 Fatiha 3 İhlâs-ı şerif okunup başta Hatemü’l-Enbiya (s.a.v.) olmak üzere, silsile-i sâdât efendilerimiz ve hususiyle hatemü’s-silsile’nin (kaddesallahu esrarahüm) ruhlarına hediye edillir. Sonra;

- 3 defa “Allâhümme yâ Hayy u yâ Kayyûmu yâ ze’l-Celâli ve’l-ikrami es’elüke en tuhyiye kalbî bi-nûri ma’rifetike ebeden-dâimen yâ Allahu yâ Allahu yâ Allahu yâ bedîa’s-semâvâti ve’l-arz. Eûzü bi-rızâke min sehatike ve eûzü bi-muâfâtike min ukûbetike ve eûzübike minke yâ Rabbî” okunur.

Eğer vaktiniz müsaitse,

- 9 Âyetü’l-Kürsî,

- 19 Cünnetü’l-Esma okursunuz. Bunun son kısmını hacetinize göre ayarlarsınız… Mesela rızık genişliği için, hepsinin başında Besmele çekerek “Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûsün ‘ve terzuku men yeşâü bi-ğayri hisâb’” terkibinde okursunuz. Diğer farklı ihtiyaçlarınız için de ona göre değişiklikleri nazar-ı dikkate alarak okursunuz… Ardından;

- 100 defa da “Sübhânallâhi ve bi-hamdihî sübhânallâhi’l-azîmi ve bi-hamdihî estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk” tesbihini çekersiniz.

Şayet bunların hiç birini yapamazsanız; her gün ve gecenin şükrünü eda edebilmek için, aşağıdaki duayı sabah ve akşam birer kere okumayı ihmal etmemelisiniz. Dua şudur:

“Allâhümme mâ asbaha bî min ni’metin, ev bi-ehadin min halkıke fe-minke. Vahdeke lâ şerîke leke, feleke’l-hamdü veleke’ş-şükru.”

Manası: Allâh’ım! Benimle ya da yarattıklarından bir başkasıyla sabahlayan her nimet (bende veya yarattıklarından herhangi birinde bulunan bütün nimetler) sadece sendendir. Sen birsin-teksin, ortağın yoktur. Hamd ve şükür yalnız sanadır.

Ancak akşamları okurken, “mâ asbaha (bu sabah-sabahlayin)” yerine, “mâ emsâ (bu akşam- akşamleyin” demelidir.

Bu hususta gelen bir hadis-i Nebevî şöyledir:

“Enne men karae hâze’d-duâi fi’n-nehâri, fekad eddâ şükra zâlike’n-nehâri. Ve men karae fi’l-leyli, fekad eddâ şükra zâlike’l-leyl” [Ebû Dâvud, Sünen, H. No: 5073; Nesâî, Sünenü’l-Kübrâ, H. No: 9535; Beyhakî, Şuabü’l-İman, H. No: 4368] buyrulmuştur.

Manası: “Bu duayı gündüz okuyan kimse, o günün şükrünü eda etmiş; gece okuyan kimse de o gecenin şükrünü yerine getirmiş olur.”

Çekebilene-okuyabilene daha pek çok tesbihat vardır. Önemli olan, bilip öğrendikten sonra, bunları yapmak ve de devam ettirebilmektir. Tamam mı sevgili kardeşim?

sünnet, tam, mükemmel, sabah namazı tesbihatı II, nâkıs, Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm, tefeyyüz, Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, 9 Âyetü’l-Kürsî, 19 Cünnetü’l-Esma, Sübhânallâhi ve bi-hamdihî sübhânallâhi’l-azîmi ve bi-hamdihî estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU