Hûriler

cennetteki erkekler hem dünyadaki eşleri hemde hurileriyle beraber olucaksa kadınlara haksızlık olmaz mı? bir erkek evlenmeden ölüp cennete giderse sadece hurisi mi olucak yoksa başka bir kadınla evlenicek mi?


Bir defa şunu bil: Orada haksızlığın zerresi bile olmaz! Bu muhâldir. Olmayacağına dair nice ayetler var. Allah Teala va’dinden (sözünden) dönmez. Kadınlara neden haksızlık olsun ki? Dünyada da bir erkek 4 kadınla aynı anda evlenebilirken, bir kadın ancak bir erkekle evlenmiyor mu? Kadın psikolojisi de, sağlam ve sağlıklı bir neslin devamı da buna bağlı değil mi? Bu ve benzeri tereddütleri, aklının ermediği, mantığının tartmadığı meseleleri bırak. Haddi-sınırı tecavüzden sakın! Bunları kafandan sil. Her şey âdil-i mutlak olan Mevlâ’nın hükmüyledir. Hakiki mü’min olmaya bak. Cenab-ı hak buyuruyor ki:

“Müminler ancak Allah'a ve Rasûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte sadıklar (sözleriyle-özleriyle doğru olanlar) ancak onlardır. (Rasûlüm) de ki: Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” [Hucurât suresi, 15-16]

Evlenmeden ölüp giden erkek oluyor da, bekâr olarak ölen kadın yok mu? Bu ne saçmalık? Sen mi düzenleyeceksin -hâşâ- oradaki hayatı? Hz. Mevlâ neyin âdil, neyin haksızlık olduğunu sana mı soracak?

***

Bu hafif meşrepliği böylece ortaya koyduktan ve gerekli ikazı yaptıktan sonra istersen biraz da asıl meseleyle ilgili açıklamalara gelelim.

Bir erkeğin kaç eşe, özellikle kaç dünya kadınına sahip olacağı hususunda farklı görüşler vardır. Derecesi en düşük olan bir mü’minin bile pek çok hizmetçiye, 72 de eşe sahip bulunacağı, bunlardan 70’inin hûri, 2’sinin de dünya hatunu olacağı da ifade edilmektedir. Biz bunlardan Buhâri ile Müslim'deki farklı bir rivayeti görelim. O hadise göre, Cennet’teki her erkeğe, zarif ve şeffaf tenli iki kadın verilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır. [Buhâri, Sahih, Bed'ü'l-Halk 8; Müslim, Sahih, Cennet 14] Kadınların ikisi de hûri veya dünya kadını olabileceği gibi birinin hûri, birinin de dünyalı olması muhtemeldir.

Cennet’teki cinsî hayatla ilgili tasvirlerde güzellik, çekicilik vb. faktörler kadınlara nisbet edildiği halde, bu tür tasvirlerin sağladığı özendirici sonuç ve avantajların genellikle erkekler için söz konusu edildiği ve kadının âdeta erkeğin zevklerini tatmin eden bir vasıta olarak gösterildiği şeklinde bir itirazın ileri sürülmesi mümkün olmakla birlikte yanlıştır. Arap dilinde kadınlı erkekli bir topluluğa hitap edilirken veya onlara yönelik açıklamalar yapılırken genellikle müzekker/eril sigaların kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca hemen bütün toplumların sanat ve edebiyatlarında kadın zarafet ve câzibenin odak noktası olarak kabul edilmiş, aşk şiirleri ve diğer sanat alanlarının ana teması kadın olmuş, büyük bir çoğunlukla kadın talep eden değil; talep edilen konumunda bulunmuştur.

Aynı üslup ve yaklaşımın Cennet’teki cinsî hayatın tasvirinde de hâkim olduğu anlaşılmaktadır. Kimsenin bekâr kalmayacağı Cennet hayatında erkeğe -biri dünya kadını, biri de hûri olmak üzere- en az iki eş verileceği halde kadının birden fazla kocaya sahip bulunmaması da aynı temaya bağlı olmalıdır. Yukarıda kısaca belittiğimiz gibi, gerçekten dünya hayatında kadın psikolojisi üzerinde sürdürülen çalışmalar, yapılan anket ve araştırmalardan onun monogam olduğu, gönül ve hayâl âleminde sadece bir erkeğe yer verdiği anlaşılmıştır. Bu aynı zamanda insan nev’inin/neslinin/türünün devamını sağlayan ana rahminin korunması, dolayısıyla nesebin tayini ve neslin bekası için de gereklidir.

Bir defa şunu hatırımızdan çıkartmamamız lazım; Cennet âhiret yurdudur, sonsuz bir saadet / mutluluk âlemidir. Kur’ân’da birbirinden farklı, çeşitli ve değişik Cennet nimetleri anlatılır. Bu nimetlerden istifade etmede kadın-erkek ayırımından söz edilmez. Bütün nimetler her iki cins için de eşit seviyededir.

Bilindiği üzere dünyadaki nimetlerden istifade etmede kadın-erkek ayırımı da söz konusu değildir. Yeme-içmeden cinsel tatmine kadar kadın da, erkek de kendi yapısına göre memnun ve mes’ut bir biçimde eşit seviyede yararlanıyor, hazzını-zevkini-lezzetini alıyor.

Cennet hayatı bu yönüyle dünyadakine benzer. Çünkü insan gerçek manada bildiği, alıştığı, tanıdığı ve tattığı nimetlerden tam bir lezzet alabilir. Ancak Cennet’teki nimetlerin gerek şekli ve görünümü, gerekse lezzet üstünlüğü ve mükemmelliği, sürekliliği, insanı usandırmaması / bıkkınlık vermemesi dünyadakilerle kıyas edilemeyecek kadar yüksektir.

***

Kur’ân’da anlatılan hûriler

Kur’ân’da ve Sünnette/hadislerde Cennet’teki hurilerden bahsedilir. Yapılan açıklamaların bir kısmında, Cennetlik dünya kadınlarına hûri dendiği belirtilirken, ayrıca Cennet için hususi olarak yaratılmış hûrilerin varlığından da söz edilir.

İslâmî kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Cennet’in kendine hâs, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer aklına-havsalasına dahi gelmeyecek biçimde nimetler, hazlar ve zevkler vardır.

Bir başka açıklamaya göre, hûrilerin her biri Cennet'in bütün özellik ve güzelliklerini üzerinde bulunduran birer minyatür Cennettir. Kadın da, erkek de, bu güzelliğe hayran kalır, tarifinde âciz kalabileceğimiz Cennet ölçeğinde hazlar, zevkler alır.

Cennet’te herkes aklına, hayâline gelmeyecek nimetler içinde yüzecek... Aklına gelen önünde hazır olacak. Öyle ki, Allah Teala’nın verdiği onca nimet karşısında kul, “yeter yâ Rabbi” diyecek durumda kalacak.

***

Kadınlara ne/neler verilecek

Hûriler ve Cennetlik kadınlar mü’min erkeklerin eşi olurken, mü’min kadınlar istedikleri sayısız nimetlere kavuşacaklar.

Kur’ân’ın hûri mevzuunda verdiği bilgi, inanan insan için yeterli gelmekle birlikte, meseleyi bir başka yöne çekme şeklinde yapılan yorumlar insan yaratılışına da uygun değil.

Bir kadın helâl-meşru ve normal ölçüler içinde evlendiğinde cinsel ihtiyaçlarını eşinden karşılıyor, dolayısıyla farklı bir beklenti içine girmiyor ki... Cennet hayatında da diğer nimetlerde olduğu gibi, kadın için cinsel tatmin hususunda dünyadaki eşi ona yeterli geliyor. Bir hadiste Cennet ehlinin çok güçlü olacağı hatırlatılıyor.

Bu mevzuda Kur’ân’ın ve hadislerin verdiği bilgiyi yeterli görmeyip, zihni başka yönlere çekmek, meseleyi magazinleştirme gibi zoraki bir yoruma yönelmek, ya Cennet’i ve ebedi hayatı anlamamak ve tanımamaktır ya da işin inkârcılık ve istihza yönüne kaymaktır ki, son derece tehlikelidir!

“...Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı herşey vardır...” [Zuhruf suresi, 71] buyrulmuşsa, daha başka izahlara açık kapı bırakmak, âyetin temel esprisine ters düşmektedir.

Sanırım bu formatta söz konusu mesele için daha fazla söze de gerek yok.

erkek, saadet, Cennet, gözler, hûriler, kadın psikolojisi, zarif ve şeffaf tenli iki kadın, sağlıklı, nesl, âdil-i mutlak, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz, canlar, hoşlandığı,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU