Yalan yere yemin etmek

Selam Aleykum Hocam. Hocam Benim Bir Ödevim Vardı Onu kuzenime Yaptırdım Ve Hocaya Verdim Hoca İnternet Den Almıssın Diyince Gayri İhtiyari Vallahi Ben Yaptım İstemeden Azımdan Çıktı . Sonra Farkına Varınca Çok Pişman Oldum Günah Olurmu Ve Kefaret Ödemek Gerekirmi ?

Ve aleyküm selam.

Yalan yere yemin etmenin maddî bir keffâreti yoktur, çünkü bu büyük günahın keffâretle giderilmesi mümkün değildir. O bakımdan şiddetle kaçınmak gerekir. Şayet edilmiş, böyle bir hataya düşülmüşse; pişmanlıkla birlikte samimi bir şekilde tevbe ile çokça istiğfarda bulunmak lazımdır.

Bilindiği gibi, kasem suretiyle yapılan yeminler üç kısma ayrılır:

- Lağv yani boş yere yapılan yemin,

- Ğamûs (yalan yere edilen) yemin,

- Mün'akıd (şarta bağlı) yemin.

Masajınızda da belirttiğiniz üzere sizinkisi “ğamûs yemin” sınıfına girmektedir.

Ğamûs yemin; geçmişteki veya bu zamandaki bir olayla ilgili olarak, kasten/bile bile yalan yere yemin etmektir. Mesela borcunu ödemediğini bildiği halde bir şahsın, "Vallahi ben borcumu ödedim" diye yemin etmesi bu türdendir. Böyle bir yemin büyük bir günahtır. Cenab-ı Hak, "Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlara gelince; işte bunların ahirette bir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır" [Âlu İmran suresi, 77] buyurmaktadır. Tabii tevbe ve istiğfarda bulunmadan ölmüş ya da yaptığı tevbe ve istiğfar kabul olunup günahı bağışlanmamışsa…

Eş'as bin Kays'ın (r.a.) bildirdiğine göre bu âyet, kendisine ait bir kuyuda amcasının oğlunun hak iddia etmesi ve onun beyyine getirmediği takdirde amcası oğlunun yalan yere yemin edebileceğini söylemesi üzerine nâzil olmuştur. [Ebû Dâvud, Sünen, Eymân, 1; İbn Kudâme, el-Muğnî, 12, 122]

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir çok hadisinde yalan yere başkasının malını almak (menfaat-çıkar) için yemin etmenin; Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, anaya babaya isyan etmek gibi büyük günahlardan olduğunu… Böyle yemin edenlerin Cennet'ten mahrum olup, Cehennem'i hak ettiklerini… Dolayısıyla oradaki yerlerine hazırlanmaları gerektiğini haber vermektedir. [Bkz. Buhârî, Eyman, 16, 18, el-Mürteddin, 1; Müslim, İman, 220, 221; Ebu Dâvud, Eymân, 1; Tirmizî, Büyu’, 42; Ibn Mâce, Ahkâm, 7; Ahmed b. Hanbel, I, 379, 442, V. 211, 212; Zeylâî, Nasbu'r-Râye, III, 292, 293]

Hanefi, Hanbelî ve Malıkilere göre ğamûs yemininden dolayı keffaret yoktur. Yemin eden kişi Allah'tan af dilemeli, tevbe istiğfar etmelidir. Çünkü bu yemin Allah'a karşı büyük bir cür'ettir, onu hafife almaktır; böyle büyük bir günahın keffaretle giderilmesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisinde beş şeyden dolayı keffaret olmadığını söylemiş ve kişinin uymak zorunda olduğu yemini bunlardan saymıştır. [Şevkânî, Neylü'l-Evtar, 8, 264] Buradaki kefaretin olmayışından maksat, bu yeminin günahını kefaretin silemeyeceğidir. Kâsanî [v. 587/1191] tevbe ve istiğfarın, ğamûs yemininin keffareti olduğunu söylemektedir. [el-Kâsânî, Bedâiu's-Sanâi, 3,15]

Şâfiîlere göre bu yeminden dolayı keffaret gerekir. [Mergınânî, el-Hidâye, 2, 72; İbn Kudâme, el-Muğnî, 11, 178; Şirbinî, Muğni'l-Muhtâc, 4; 325]

istiğfar, tevbe, pişmanlık, yalan yere yemin etmek, ğamûs yemin, Böyle bir yemin büyük bir günahtır, keffâreti yoktur, lağv, mün'akıd,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU