Hayızlı iken oral ilişki

bir kimse hayızlıyken eşini tatmin etmek için oral seks neden yapamıyor ?


Usûle riayet, sadece belli alanlarda değil, hayatın her noktasında gereklidir. Onun için ilmî bir usûl kaidesi olarak, “Usûle riayet etmeyen vusûlden mahrum kalır” denilmiştir. Gerek maddi alanda gerekse manevi sahadaki “vusûlsüzlüğümüz usûlsüzlüğümüzdendir”. Hakiki manada hedefe-gayeye ulaşabilmenin yolu/yöntemi usûle riayetten geçer. Kadın hayızlı haldeyken nasıl ve hangi yöntemle tatmin olunması icap ettiği gerek fıkıh gerekse ahlâk ve âdâba dair eserlerde açıklanmıştır. Haddi aşmak vebâli muciptir.

Aklı başında hiçbir insan hiçbir organını kendi vazifesi/fonksiyonu dışında kullanmaz!

Ağız; yeme-içme, nefes alıp verme, konuşma, kıraat-tilavet, zikir, ibadet-tâat azasıdır, üreme organı değil.

Ahmaklığın-âdiliğin-denâetin bu denlisine ancak hayvanlarda ve hayvanlardan da aşağı derekelere yuvarlanmış insan suretindeki yaratıklarda rastlanabilir. Zira bu durum, akl-ı selim, tab’-ı selim perspektifinden bakıldığında, normal bir tarz ve tavır değil, a-normal bir davranış biçimidir!

Böyle bir hareket şahsiyetli ve haysiyetli olmaya aykırı bir davranıştır, tiksindiricidir. Bu bir…

İkincisi, cinsel organlardan sürekli olarak bir takım farklı maddeler çıkmaktadır, bunlar da pis olan akıntılardır. Bu davranışıyla kişi, Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.), "Ağızlarınızı tertemiz yapın; çünkü onlar, Kur’an yoludur” [Benzer hadis için bkz. Sünen-i İbn Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, 1, 473-474] diye tavsif buyurduğu ağzına, pis maddeler almış ve onu kirletmiş olacaktır.

Üçüncü olarak, İslâm’ın insan sağlığına ne kadar önem ve değer verdiği hemen herkesçe bilinen bir gerçektir. Hatta sağlığa dikkat ve itina göstermenin, farzların önde gelenlerinden olduğu ifade olunmuştur. Oysa bu davranışıyla insan, bir sürü mikrobu ağız yoluyla almış ve sağlığını kendi eliyle tehlikeye atmış olmaktadır. Güncel haber için bkz. http://kelebekgaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay.aspx?cid=69679&rid=2368&p=1

Sonuç itibariyle ağız, cinsel temas için değil, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere başka işler için yaratılmıştır... Dolayısiyle söz konusu davranış, insanın yaratılış gayesine de fıtrata da ters düşer… Ahlâkı-fıtratı bozulmamış insanlar, bundan nefret ederler.

Tabii ve normal bir münasebet tarzı olmadığı için, “oral ilişki”nin bir süre sonra nefret duygularına sebep olabileceğini ve dolaylı olarak cinsel mutluluğu da olumsuz yönde etkileyebileceğini de unutmamak ve bu tür ahlâkî sapmalardan şiddetle kaçınmak gerektiğini hatırlatmak isteriz.

usul, fıtrat, hayızlılık, oral seks, ahlâkî sapma, vusûl, Ağızlarınızı tertemiz yapın, mikrob, nefret, tiksindirici, kirletmiş,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU