Tarikat silsilesinde 33 adedi geçenler

1. HZ. EBÛ BEKİR SIDDÎK RADIYALLÂHÜ ANH (?- H. 13/M. 634),

2. Selmân-ı Fârisî radıyallâhü anh (?- M. 656),

3. Hafîd-i Sıddîk-ı Ekber Kâsım radıyallâhü anh (H. 31/M. 653–H. 106/M. 721),

4. İmâm Ca‘fer-i Sâdık radıyallâhü anh (H. 83/M. 702–H. 148/M. 765),

5. Ebû Yezîd-i Tayfûri’l-Bestâmî kuddise sırruh (H. 188/M. 803–H. 261/M. 874),

6. eş-Şeyh Ebû’l-Haseni’l-Harkânî kuddise sırruh (?–H. 425/M. 1034),

7. eş-Şeyh Muhammedü’l-Fârmedî kuddise sırruh (?–H. 478/M. 1085),

8. eş-Şeyh Yûsufü’l-Hemedânî kuddise sırruh (H. 440/M. 1048–H. 535/M. 1140),

9. HÂCE ABDÜLHÂLİK-I GUCDÜVÂNÎ KUDDİSE SIRRUH (?–H. 575/M. 1179),

10. Hâce Ârif Riyvegerî kuddise sırruh (?–H. 606/M. 1209),

11. Hâce Muhammed İncîr-i Fagnevî kuddise sırruh (?–H. 715/M. 1315),

12. Hâce Alî Râmitenî kuddise sırruh (?–H. 721/M. 1328),

13. Hâce Muhammed Bâbâ Semâsî kuddise sırruh (?–H. 755/M. 1354),

14. Hâce Seyyid Emîr Kilâl kuddise sırruh (?–H. 772/M. 1370),

15. HÂCE MUHAMMED BAHÂÜDDÎN NAKŞİBENDÎ KUDDİSE SIRRUH (H. 718/M. 1318–H. 791/M. 1389),

16. Hâce Alâuddîn-i Attâr kuddise sırruh (?–H. 802/M. 1400),

17. Hâce Yâkûb-i Çerhî kuddise sırruh (?–H. 851/M. 1447),

18. Hâce Ubeydullâhi’l-Ahrâr kuddise sırruh (?–H. 895/M. 1490),

19. Hâce Muhammed Zâhid Bedahşî kuddise sırruh (?–H. 936/M. 1529),

20. Hâce Derviş Mehmed kuddise sırruh (?–H. 936/M. 1529),

21. Mevlânâ Muhammed Hâcegî Emkengî kuddise sırruh (H. 918/M. 1512-H. 1008/M. 1599),

22. Hâce Muhammed Bâkibillâh kuddise sırruh (H. 971/M. 1563-H. 1012/M. 1603),

23. İMÂM-I RABBÂNÎ MÜCEDİD-İ ELF-İ SÂNÎ AHMED FÂRÛKÎ ES-SERHENDÎ KUDDİSE SIRRUH (H. 971/M. 1563-H. 1034/M. 1624),

24. eş-Şeyh Muhammed Ma‘sûm kuddise sırruh (H. 1007/M. 1599-H. 1079/M. 1668),

25. eş-Şeyh Seyfeddîn Ârif kuddise sırruh (H. 1049/M. 1630-H. 1098/M. 1696),

26. eş-Şeyh Muhammed Nûru’l-Bedvânî kuddise sırruh (?-H. 1135/M. 1722),

27. eş-Şeyh Şemsüddîn Habîbullâh kuddise sırruh (H. 1111/M. 1699-H. 1195/M. 1781),

28. eş-Şeyh Abdullah Dehlevî kuddise sırruh (H. 1158/M. 1745-H. 1240/M. 1824),

29. eş-Şeyh Hâfız Saîd Sâhib kuddise sırruh (H. 918/M. 1512-H. 1008/M. 1599),

30. eş-Şeyh Habîbullâh Cân-ı Cânân kuddise sırruh (?),

31. eş-Şeyh Mazhar Îşân Cân-ı Cânân kuddise sırruh (?),

32. eş-Şeyh Salâhuddîn İbn Mevlânâ Sirâcüddîn kuddise sırruh (?),

33. EŞ-ŞEYH EBÛ’L-FÂRÛK SÜLEYMÂN HİLMÎ SİLİSTREVÎ KUDDİSE SIRRUH (H. 1305/M. 1888-H. 1379/M. 1959). ............bizim bildiğimiz,inandığımız hak sıralama böyle....görüyoruz belli bir sıralamadan sonra değiştirenler var.onlarınki de doğrumu.bizimki "33" de son buluyor onlarınki hala devam ediyor.babadan oğula veya kardeşe gibi..selamlar.


Tarîkat-ı Aliyye-i Nakşibendiye’nin doğru olan silsilesi, sizin de belirttiğiniz gibi budur. Bunun dışındaki sırlamalarda -maalesef- bazı halifeler silsileye dahil edilmiş, bazı silsile ricâli de zincirden çıkartılmıştır. Bu karışıklık bilhassa 28’inci halkadan sonra vuku bulmaktadır. Oysa halife, adı üstünde mürşid-i kâmilin hafilesidir, bir veya birkaç mahalde onun vekilidir. Kendi adına değil, Onun adına irşad faaliyetlerinde bulunur.

33’üncü halkadan sonraki sıralamalar, silsileye dahil değildir. Bu mübarek zevâtın adedi budur. Çoğaltıp azaltmaya, değiştirmeye kimsenin selahiyeti yoktur.

Mevzu ile ilgili ayrıca bkz. http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-638.html


Halîfe, irşad, Tarikat silsilesi, 33 aded, Tarîkat-ı Aliyye-i Nakşibendiye, 28’inci halka, sıralama,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU