ŞÎA HAKKINDA

CAFERİLİK VEYA BAŞKA İSİMLERLE HZ.HÜSEYİN EFENDİMİZİN ŞEHADETİNİ ÖN PLANDA GÖSTERİP
ARKA PLANDA İSE İMAN DAİRESİNDEN ÇIKARACAK SAPIKLIKLARI GİZLEYEN BU SAPIK FIRKA İÇİN TAVSİYE EDECEĞİNİZ BİR KİTAP VARSA SEVİNİRİM.AYRICA DİĞER KARDEŞLERİMİZİN DE İSTİFADESİ İÇİN KONU BAŞLIKLARIYLA MESELEYİ BURADA DA AÇIKLARSANIZ SEVİRİM. ALLAH A EMANET OLUN.

Şîa ile alakalı ve onlar hakkında sağlam bilgilerin verildiği pek çok eser vardır. Bunlardan birkaçının isimlerini kaydedelim, siz hangisine ulaşır veya tercih ederseniz ondan yararlanabilirsiniz.

• Sabri Hizmetli - Hasan Onat, Şia’nın Kur’an İmamet ve Takıyye Anlayışı
• Abdullah Süveydi, Hucec-i Kat’iyye
• İmam-ı Rabbani (k.s.), Redd-i Revâfız
• Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtîkâdî İslâm Mezheleri
• Gulâm Halîm şâh Abdülazîz Dehlevî, Muhtasaru Tuhfe-i isnâ aşeriyye
• Allâme Taftazani, Şerhu Akaid
• İmam-ı Rabbani Müceddid-i El-f-i Sâni, Mektubat
• Bilmen, Ö.N., Muvazzah îlm-i Kelam
• İbnü'l-Esir, el-Kâmil fi't-Tarih
• DİA. Ca'feriyye Maddesi

***

Ş î a

Şiîler; Sebeiyye, Keysaniyye, Zeydiyye, Gurâbiyye, Gâliye, Zeydiye, İmâmiye gibi fırkalara ayrılsalar da, günümüzde Şiî denince, umumiyetle “İmâmiye” anlaşılmaktadır.

Bunlar, Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) dâr-ı bekaya irtihalinden sonra Hz. Ali (r.a.) ve sırasıyla iki oğlu ile torunlarını Allah’ın emri, Rasûlullahın tayin ve vasiyeti ile meşru imam (halife) kabul eder ve böylece on iki İmama inanmayı imâna taalluk eden bir rükün olarak görürler.

İşte bu fırka, imam olarak sadece on iki İmamı kabul ettiklerinden, “İsnâ Aşeriyye (onikiciler)”… İmamlara inanmayı imanın şartlarından birisi olarak gördüklerinden dolayı “İmâmiye”… Hem itikat hem de ibadet ve muamelâtta İmam Cafer Sâdık’ın (r.a.) görüşlerine dayandıkları iddiasında oldukları için de “Caferiyye” adını almıştır.

Şiîler, imametin yani halifeliğin, Ehl-i Sünnet’in kabul ettiği gibi, Müslümanların istek ve seçimine bırakılabilecek “küçük” işlerden olmadığı görüşündedirler. Onlara göre imamet, dinin aslında bulunan bir rükündür ve iman esasları arasında yer alır. Bundan dolayı Şiiler nasıl Allah’a, peygamberlere ve âhiret gününe iman ediyorlarsa, aynı şekilde imamın mevcudiyetine de inanmak zorundadırlar.Bu inanca göre imamlar, aynen peygamberler gibi mâsumdurlar; küçük de büyük de hiçbir günah işlemezler, zulmetmezler; onları tanımayan kimse küfre girer. Hattâ, “Onların emirleri Allah’ın emirleridir; nehiyleri de O’nun nehyidir. Onlara itaat, Allah’a itaattir, onlara isyan Allah’a isyandır.”

Bugün İmamiyeliği resmî bir mezhep olarak kabul eden İran, dinî selâhiyetleri haiz imamlık vazifesini de “Âyetullahi’l-Uzmâ!”ya vermiştir. Bunun için bu “imam”a mutlak sûrette itaat gerekmektedir. Ona karşı gelmek Allah’a ve Peygambere karşı gelmek gibidir. “İran’ın resmî dini İslâm ve İsnâ Aşerî Câferî mezhebidir. Ve bu madde ebediyyen değiştirilmez” şeklinde yer alan İran Anayasasında “On iki İmama” inanma mühim bir esas olarak kabul edilmektedir. [Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtîkâdî İslâm Mezhepleri, s. 118-139; Bilmen, Ö.N., Muvazzah îlm-i Kelam, s. 24-25]

Şiiler tarafından bu şekilde görülen imamet meselesi, Ehl-i Sünnete göre, kesinlikle dinin usûlü arasında yer almaz. İmam, yani halife, Müslümanların meşvereti ve seçimi ile işbaşına gelir. Din ve dünya işlerinde belli vasıfları taşıyan herhangi bir şahıs Müslümanların idaresini üstlenebilir. Hiçbir şekilde mâsum ve günahsız olamaz.

Ehl-i Sünnetin On iki İmama bakışına gelince; Peygamberimizin (s.a.v.) mübarek neslinden gelen on bir imam (Hz. Ali efendimizle birlikte on iki) olur fazilet, takva ve mânevî mertebe olarak büyük veli ve kutupturlar. Hepsi de Ehl-i Sünnet’in büyürlerindendir. Bkz. http://www.halisece.com/islami-yazilar-ve-makeleler/334-ilim-amel-ihlas-ve-kulu-allaha-kavusturan-yollar.html

On iki İmam şu zatlardır: Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed Bâkır, Câfer-i Sâdık, Musâ Kâzım, Ali Rıza, Muhammed Takî, Ali Nakî, Hasan Askerî ve Muhammed Mehdî hazeratıdır. (R.anhum ecmain)


Şîa, caferilik, Sebeiyye, Keysaniyye, Zeydiyye, Gurâbiyye, Gâliye, Zeydiye, İmamiye, on iki İmam, İmam Cafer Sâdık, İran, Âyetullahi’l-Uzmâ,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU