Kadınların ihtilamı ve gusül abdesti

Kadın ihtilam durumunda gusul için iç çamasırında bir yaşlık şart mı, yoksa yaşlık olmasa da yıkanması gerekir mi? Slm……

Bir erkek rü'yada ihtilâm olduğu halde, meni dışarı akmamışsa gusül gerekmez.

Kadın ihtilam olsa fakat meninin dışarı çıktığını görmese, İmam Muhammed'e (rh.) göre ihtayatten (tedbir olarak) gusletmesi daha iyidir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır. Ayrıca kadınlarda meninin dışarıya çıkması çok az vaki olan bir durumdur.

***

Meseleyi biraz daha açacak olursak şunları söyleyebiliriz:

Uykudan kalkan kimse, erkek olsun kadın olsun, yatak çarşafında veya iç çamaşırında ya da butlarında bir yaşlık görse, duruma bakılır;

Şayet rü'yada ihtilâm olduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Ama ihtilâm olduğunu hatırlamıyorsa, İmam Ebû Yûsuf'a(rh.) göre gusletmesi gerekmez. Çünkü o yaşlık, mezi de olabilir. Kaldı ki meni bile olsa, şehvetle geldiği bilinmemektedir. İmam-ı A'zam ve İmam Muhammed (rahımehumallah) ise, o yaşlığın meni olmayıp, mezi olduğu kesin bilinmesi halinde guslü gerekli görmezler. Fakat meni veya mezi olduğunda tereddüt edilse veya meni olduğu zannı hâsıl olsa, ihtiyaten gusül gerekir, derler.

"Rasûlullah’a (s.a.v.) ihtilâm olduğunu hatırlamadığı halde (çamaşırında) ıslaklık bulan adam(ın) durumu soruldu. Efendimiz, ‘Gusletsin’ buyurdular. İhtilâm olduğunu gören, fakat ıslaklık görmeyen kişinin durumu sorulduğunda, ‘Gusûl gerekmez’ buyurdular. Ümmü Süleym (r.anha, ihtilâm olan kadın için); Bunu gören kadına da gusül icap eder mi? diye sordu. Rasûlullah (s.a.v.) ‘Evet, çünkü kadınlar erkeklerin benzeridirler’ şeklinde cevap verdi." [Ebû Davud Terceme ve Şerhi, Taharet, I, 423; Ebu Davud, Sünen, Taharet 95 ;Tirmizî, Sünen, Tahâret, 82]

Sarhoş ve baygın kimseler de aynı durumdadır. Kendisine geldikten sonra meni zannettiği bir ıslaklık bulur/görürse, ihtiyaten gusletmesi gerekir.

***

Bu mevzu ile ilgili diğer bazı meseleler…

Şiddetle yerinden kopan ve şehvetle dışarı boşalan meniden dolayı, gusül lâzım gelir. Şehvetle yerinden ayrılıp, şehvet dindikten sonra dışarı akan meniden dolayı ise, İmam-ı A'zam ve İmam Muhammed'e (rahımehumallah) göre yine gusül lâzım gelirse de, İmam Ebû Yûsuf'a (rh.) göre, gusül gerekmez. Bu kavle göre, şehvetle yerinden ayrılan meninin, o anda dışarı boşalması önlenir ve şehvet dindikten sonra dışarı akmasına yol verilirse; bu durum guslü gerektirmez. İmam Ebû Yûsuf'un bu görüşünde, misafirlikte veya kış mevsiminde böyle bir durumla karşılaşanlar için büyük kolaylık vardır.

Gusül için, cinsî birleşme sırasında, erkeğin tenasül uzvu (penis) ile kadının tenasül uzvunun (vagina) tam birleşmesi gerekmez. Penisin sadece uç kısmının vaginaya girmesi ile, meni aksın akmasın, gusül lâzım gelir.

***

Ön ve arka yoldan birine parmağını sokmak, guslü gerektirmez. Parmağın erkek parmağı ile kadın parmağı olması arasında bir fark yoktur. Fakat cinsel bir lezzet duyma amaç ve düşüncesiyle ön tarafa parmak sokulursa, bundan dolayı gusül gerekir.

***

Birini el ile tutmak, öpmek-okşamak veya bakmak neticesinde şehvetle meni gelir ve şiddetle yerinden fırlarsa, gusül gerekir. Bu durum, erkek için de kadın için de böyledir.

***

Bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi akacak olsa, tekrar boy abdesti alması gerekmez.

***

Dövülme, ağır bir şey kaldırma gibi sebeblerden dolayı şehvetsiz olarak gelen meni guslü icap ettirmez. İmam-ı Şâfiî ise, bu halde de guslü gerekli görür.

***

Gayrimüslimin biri, cünüp veya hayız yahut nifaslı halde iken İslâm'a gelse, kendisine gusül etmek farz olur. Fakat bu haller kendisinde yokken İslâm'a girmesi durumunda, yıkanması ona farz değil, menduptur. [Döndüren, Hamdi, Delilleriyle İslâm İlmihali, s. 164, 165 vd]

Kadınların ihtilamı ve gusül abdesti, Kadın ihtilam olsa fakat meninin dışarı çıktığını görmese, ‘Gusletsin’, kadınlar erkeklerin benzeridirler,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU