Baba hakkı

Hocam, kötü babanın ettiği beddua kabul olur mu? Çocuğuna dinî bir eğitim vermemiş… Gayriahlâkî durumları ayyuka çıkmış, ağzı bozuk, eşiyle sürekli tartışan, ona ve çocuğuna şiddet uygulayan, kötü davranan bir baba… Benim babam bu. Bense yaptıklarına göz yummuyorum, bağırıyorum, hakaret ediyorum. Annem kanser hastası üstelik ve bana da kızıyor; baba hakkı ödenmez, bedduasını alma, diyor. Yaptıklarına göz mü yummam lazım? Teşekkür ederim.


Sevgili kardeşim;

Sorunuz, gerek üslup gerekse muhteviyat itibariyle kriterlerin dışına taştığı için, özetleyip düzenleme yapmak zorunda kaldık, kusura bakmayın.

Hemen ifade edelim ki; haksız olarak beddua ediyorsa babanız, bedduası geçmez, size bir zararı olmaz. Bu hususta haksız taraf kim ise, bedduanın kötü tesirinden o nasiplenir... Dolayısıyla bu yönde müsterih olabilirsiniz.

Fakat siz de bedduayı haklı çıkartacak haksız davranışlarda bulunmamaya çaba gösteriniz.

Evet, yaptıklarına göz yummayın; lakin öfke yerine sakin ve sabırlı olmaya, hakaret yerine halim-selim ve mültefit davranmaya, doğruları yumuşak bir üslupla söylemeye gayret edin. Zira baba, değil günahkâr, kâfir bile olsa, zulmedilmiş, haksızlığa uğratılıp hakaretle gönlü kırılmışsa, onun duası/bedduası kabul olur. Nitekim bir hadis-i şerifte buyruldu ki:

“Üç müstecab (Allah'ın kabul edip geri çevirmediği) dua vardır. Bunların icâbete mazhariyetleri hususunda hiç bir şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası.” [Tirmizî, Sünen, Birr 7, Hadis no: 1906, Cennet 2, Hadis no: 2528, Daavât 139, Hadis no: 3592; Ebû Dâvud, Sünen, Salât 364, Hadis no: 1536; İbn Mâce, Sünen, Dua 11, Hadis no: 3862]

Görüldüğü üzere mutlaka kabul olacağı bildirilen dualardan biri de budur, yani babanın duası/bedduası...

Anneniz haksız sayılmaz, dediğini yapın, gönlünü alın, böylece babanızın da bedduasını almamaya bakın.

Bu arada annenize de Mevlâ-yi zû’l-Celâl’den âcil, hasarsız ve kalıcı şifalar niyaz ediyorum. Şâfi’ o, ondan başka şifa verecek yok.

***

Saîd b. Müseyyeb (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

- "Size (nâfile) namaz ve sadakadan daha hayırlısını haber vereyim mi?" Ashâb:

- "Evet, ey Allâh'ın Rasûlü!" diye cevap verdiler. Rasûlullah (s.a.v.):

- "İnsanların arasını düzeltmektir, öfkeden de sakınınız! Çünkü o, amelleri yok eder" buyurdu." [Tirmizi, Sünen, Kıyamet, 2433]

Ebu İdris el-Havlânî’den (rh.): Ben, Ebu'd-Derdâ'nın (r.a.), "Allâh'a yemin ederim ki…" diyerek yemin ettiğini işittim. Daha önce onun yemin ettiğini işitmemiştim. "Ademoğlunun namaz için yürümekten makbul bir ahlâkı ve insanların arasını düzeltmekten daha hayırlı bir ameli yoktur" dedi. [Abdullah b. Mübarek, Kitâbü’z-Zühd]

***

Cenab-ı Hak, “(Rasûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir (onlara uyma)” [A'râf suresi, 199] buyuruyor.

Tarîkat-ı Muhammediyye şerhi Berîka’da Muhammed Hâdimî (rh.) hazretleri şunları naklediyor:

“Rivayet olunduğuna göre, Peygamberimiz (s.a.v.) bu ayet nazil olduğu zaman, âyetin te'vilini Cebrail'e (a.s.) sordu. O da, onu bilene sorayım dedi. Gitti ve sonra tekrar geldi, dedi ki:

'Ey Muhammed (s.a.v.) Allah sana emrediyor ki: Senden kesilene sıla yapasın (seninle alakasını kesenden kopmayıp onlala irtibatı devam ettiresin), onunla ilişkini devam ettiresin. Seni mahrum bırakana veresin ve sana zulmedeni af edesin.'

“Rasûlullah (s.a.v.), (kendisine reva görülüp yapılan) eziyet çoğaldıkça sabrı ziyâdeleştirir/arttırır ve gadab edenin/öfkelenenin karşısında da ancak affı ziyade ederdi, arttırırdı (öfkeye öfkeyle karşılık vermezdi).”

***

Dikket etmek lazım: Anne-baba evladına zulmetse de, onların rızalarını almayan Cehennem’i boylar…

Beyhakî’nin (rh.) Sünen’inde geçen bir hadis-i şerif mealen şöyledir: Bir zat;

- “Yâ Rasûlallah, anne-baba, evladına zulmetse de, onların rızalarını almayan evlat cehenneme girer mi?” diye sorunca, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) cevaben üç defa:

- “Evet zulmetseler de rızalarını almayan cehenneme girer.” buyurdu.

Şu halde anne-baba zalim olup evlada zulmetseler de, çocuğa dinî eğitim ve öğretimi yaptırmamış olsalar da, kendileri günah işleyip evlada da günah işlemeyi emretseler de, yine onları üzüp kırmaya, küstürmeye sebep olacak davranışlardan kaçınmalıdır! Günah olan emirleri elbette ki yapılmaz; ama, gene de onları üzücü söz söylemek caiz olmaz.

Mevzu hakkında ayrıca bkz. http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-147.html

dua, namaz, sadaka, beddua, haksız, şiddet, öfke, mazlum, hakaret, müstecab, kâfir, baba hakkı, geçmez, eğitim, gayriahlâkî, ağzı bozuk, tartışan, günahkâk, misafir, İnsanların arasını düzeltmek, sakınınız, amelleri yok eder,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU