5 aylık bebek ve hac ibadeti

Su an 7 aylik hamileyim, ve 5ci ayda insaAllah dogumum gerceklesek.. ve biz bu sene esim ile birlikte hac niyetimizi aldik, (cok gitmek istiyoruz!!) 4,5 / 5 aylik bebegi anne sutunden kesip hacca gitmek ne kadar dogrudur?? cevabinizi bekliyorum..Cok sagolun

Çocuğun kaç yıl süt emme hakkı olduğu, hangi şartlarda sütten kesilebileceği Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmiştir. Bu mevzudaki âyet-i celileler ve müçtehitlerin bunlardan çıkarttıkları hükümler şöyledir:

“Anneler, çocuklarını, emzirmenin tamamlanmasını isteyenler (babalar) için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri örfe/geleneklere uygun olarak bir borçtur. Bununla beraber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Çocuğu sebebiyle bir anne de, çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Vârise düşen de yine aynı borçtur. (Yani nafaka temini vâris üzerine de gerekir.) Eğer ana ve baba birbirleriyle istişâre edip (görüşerek), her ikisinin de rızasıyla çocuğu memeden ayırmak isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz, vereceğinizi güzel-güzel verdikten sonra (yani başa kakmadan iyilikle teslim etmeniz şartıyla) bunda da size bir günah yoktur. Bununla beraber Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah yaptıklarınızı görür.” [Bakara sûresi, 233]

"Biz insana, anne ve babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu zaaftan zaafa düşerek (zayıflık üstüne zayıflıkla, nice sıkıntılara katlanarak) taşıdı. Sütten ayrılması/kesilmesi de iki yıl sürdü. Bana şükret, annene ve babana da (teşekkür et); dönüş(ün) ancak banadır (dedik)." [Lokman sûresi, 14]

Bu iki âyeti delil olarak içtihadlarına esas alan İmam-ı Âzam (rh.) hariç Hanefi mezhebi; Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebi âlimleri (rahımehumullah) çocuğun süt emme hakkının iki yıl olduğu görüşünde birleşmişlerdir. İmam-ı Âzam hazretleri de, otuz ay yani ikibuçuk yıl içtihadına şu âyet-i kerimeyi delil olarak zikreder:

"İnsana Biz, anne ve babasına iyilik etmeyi emrettik. Annesi onu zahmetle taşıdı, zahmetle dünyaya getirdi. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır. Nihâyet olgunluğa erişip kırk yaşına vardığında, 'Yâ Rabbi!' diye duâ etti. 'Bana, anneme ve babama bağışladığın nimetlerin şükrünü edâ etmeye ve râzı olacağın güzel işler yapmaya beni muvaffak et. Neslimden gelenleri de sâlih kimseler kıl. Ben Sana yönelerek günahlarımdan tevbe ettim; ve ben Sana teslim olanlardanım." [Ahkaf sûresi, 15]

Âyet-i kerimelerde kız-erkek ayırımı olmadığı gibi, halk arasında dolaşan kız çocuklarını altı aydan sonra emzirmeme hususunda bir kayıt da bulunmuyor. Hatta bu süre otuz aya kadar çıkabilmektedir. Bu çocuğun hakkıdır; ancak anne-baba (uzman bir çocuk hekimine de danışarak) iki yıl dolmadan çocuğun süte ihtiyacının olmadığına, normal gıdalarla beslendiği için sütten kesilmesi kanaatine varırlarsa, bundan dolayı kendilerine bir günah olmadığı âyette açıkça ifade edilmektedir. Yani emzirme müddetinin üst sınırı belirtilmekle birlikte, en az zorunlu süresi şu kadardır diye bir tahdit yoktur.

Uygulamada ise, genellikle kız olsun erkek olsun iki yıl süreyle emzirilmemektedir. Çünkü bebek ek gıdalarla beslendiğinde anne sütüne ihtiyacı kalmamaktadır. Bazı ailelerde ise çocuk üç yaşına kadar da emebilmektedir. Bu meselede İmam Şâfiî (rh.), Kur'an'da sınırı belirtildiği gibi iki yıldan fazla bebeğin emzirilmemesi gerektiğini belirtirken, çocuk kendi kendine yemeğini yiyinceye kadar emebileceği görüşünü ifade eden âlimler de bulunmaktadır. [İbn Arabî, Ahkâmü'l-Kur'ân, 1, 202]

O bakımdan mümkünse, gerek kız gerekse erkek, İmam-ı Âzam'ın (rh.) içtihadına göre otuz ayı geçirmemeli. Ancak çocuğun beslenme problemi varsa, uzatılmasında da bir mahzur bulunmamaktadır.

***

Hac mevzuuna ve sizin meselenize gelince…

İmam-ı Azam Ebû Hanife, İmam Ebû Yûsuf, Mâlikîler ve Hanbelîlere (rahımehumullah) göre, hac ‘fevrî’dir. Yani yükümlünün, gerekli şartları taşıdığı ilk yılda haccetmesi icap eder. Haccı, yıllar boyunca geciktirirse fâsık olur ve şâhitliği de reddedilir. Çünkü haccı geri bırakmak küçük masiyettir/günahtır. Bunda ısrar etmek kişiyi fıska götürür. Böyle bir kimsenin hac yapmadan malı telef olsa, borç para alıp haccetmesi hâlinde, ilâhî mağfirete nail olacağı ümit edilir.

Haccın geciktirilmeden ifasına, hacla ilgili âyetler delâlet ettiği gibi, şu hadisler de bunu teyit eder/destekler: "Hac yapmakta acele ediniz. Çünkü sizden biriniz ölümün kendisine ne zaman geleceğini bilmez." [Ebû Davûd, Sünen, Menasik, 5; İbn Mâce, Sünen, Menâsik, 1; İbn Hanbel, Müsned, I, 214, 225] "Bir kimseyi hastalık, açık bir ihtiyaç, bir sıkıntı veya zalim bir sultan alıkoymaksızın hac yapmazsa; ister Yahudi, isterse Hırıstiyan olarak ölsün." [Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, IV, 284]

Henifilerden İmam Muhammed`e ve Şâfîlere (rahımehumullah) göre, hac fevrî değil ‘terâhî’dir (ömrî’dir). Yani, hac için gerekli şartları taşıyan yükümlü, bunu ilk yılda yapmak zorunda değildir, tehir edebilir. Ancak bu kimsenin haccı, geciktirmeksizin yapması sünnettir. Çünkü tâat sayılan amelleri çabuk yapmak, hayırlı işlerde acele etmek İslâm’ın tavsiye ettiği hususlardandır. Bir ayet-i celilede, "(Ey mü’minler,) haydin, hep hayırlara koşun, (birbirinizle) yarışın" [Bakara suresi, 148] buyrulur.

Haccın ‘ömrî’ olduğuna hükmeden âlimlere göre, hac kendisine farz olan kimse, mesken yapma, çocuğunu evlendirme gibi sebeplerle, hatta sebepsiz olarak haccı başka bir yıla erteleyebilir, geciktirebilir. Çünkü hac farîzası hicretin altıncı yılında geldiği halde, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) bunu, bir özür olmaksızın onuncu yıla tehir etmiştir. Eğer geciktirmek caiz olmasaydı, o bunu yapmazdı. Bu görüş, Müslümanlara kolaylık sağlayacağı için daha uygundur. Haccın da, hicretin altıncı yılında Âl-i İmrân suresinin nüzûlü sırasında farz kılındığında şüphe yoktur. [eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 199; ez-Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühu, Dımaşk, 1405/1985, III, 17, 18]

***

S o n u ç

Bu durumda, şayet söylediğiniz süre içerisinde bebeğin sütten kesilmesinde bir mahzur olmayacaksa, çocuk fizyolojik ve psikolojik bir sıkıntıya girmeyecekse ve aranızda da anlaşırsanız tabii ki kesebilirsiniz.

Yok eğer bebeğin sütten kesilmesi tıbben sakıncalı bulunur, bunun isabetli bir karar olmayacağı anlaşılırsa, doğru olan davranış; ya hac süresince de çocuğu emzirmeniz ya da haccınızı tehir etmenizdir.

vâris, borç, örf, mükellef, fizyolojik, 5 aylık bebek, hac ibadeti, fevrî, terâhî, ömrî, süt emme hakkı, iki yıl, otuz ay, kesilebileceği, psikolojik baba, emzirenler, çocuğu memeden ayırmak, çocuk hekimi,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU