Bir kere salât yeterli mi?

Hocam, adını anmak istemediğim fakat hemen herkesin bildiği ünlü sapık bir ilahiyatçı geçenlerde, bir tv kanalında hocalara çok kızdı. Neymiş efendim Hz. Peygamberin her anıldığı yerde ‘aleyhissalâtu vesselâm’ ya da ‘sallallâhu aleyhi vesellem’ diyerek salât ve selâm ederlermiş. Oysa bi kere söylemek yeterli imiş.. Bu konuyu aydınlatırsanız memnun oluruz. Slm.


Bildiğiniz gibi salât; kelime olarak tebrik, tezkiye, duâ manalarına gelmektedir. Cem’îsi/çoğulu, salavât gelir. Dinî ilimler lisanında ‘salavât’, Sevgili Peygamberimize (s.a.v.), âline, ezvacına, ashabına yapılan duâ, istiğfar, rahmet gibi manalara gelen bir tabirdir. Türkçemizde de daha çok bu mânada kullanılır.

Kur'ân-ı Kerim'de bu manada şöyle buyurulur: “Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin." [Ahzab suresi, 33/56]

Bu ayetin emri gereği olarak ömürde bir defa salavât getirmek farz… Sonraları her ilk duyuşta vacip… Aynı yerde tekrarlanmalarda ise sünnet olduğu ifade edilmiştir.

Sevgili Peygamberimize salât ve selamlarımızla hürmetlerimizi arzetmek/sunmak, her Müslüman için yerine getirilmesi gerekli bir vazifedir. O bakımdan Onun adını duyan-anan her mü’min en kısa şekilde, Allâhümme salli alâ Muhammed” (Allâh’ım! Rasûlün Hz. Muhammed’i rahmetinle mübarek kıl ve onun şânını yücelt) diye salât getirir.

Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), "Yanında benim adım anılıp da bana salât getirmeyen kişinin burnu sürtünsün, hakarete uğrasın" buyurmuştur. [Şeyh Mansur Ali Nasıf, et-Tâcu’l-Usûl, V, 145]

Söyler misiniz; kim böyle bir bedduâya muhatap olmak, maruz kalmak ister? Herhalde bütün mü’minlerin arzusu, âlemlere rahmet o yüce Peygamberin (s.a.v.) hayır-dualarına nail olmaktır.

Namazlarda oturduğumuz zaman tahiyyât’tan sonra okuduğumuz "Allahümme Salli ve Bârik..." duâları da, Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) ve âline getirdiğimiz birer salâttır. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), kendisine salât getirmenin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: “Kim bana bir salât getirirse, Allah ona on salât (mağfiret) eder" [Şeyh Mansur Ali Nasıf, a.g.e., V, 145]

Sonuç: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ismi her işitildiğinde veya anıldığında salat getirilip getirilemeyeceği hususunda bazı âlimler; bir yerde, Rasûlullahın adı ne kadar anılırsa anılsın bir defa salât edilmesi yeterlidir demiş…

Ancak âlimlerin çoğunluğu –yukarıda da ifade ettiğimiz üzere– Hz. Peygamber'in (s.a.v.) adı her anıldığında salât getirilmesi gereklidir demişlerdir.

Nitekim hadis ilmiyle meşgul olan âlimler, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadislerini rivayet ederken; sözleriyle, halleriyle en büyük saygıyı göstermişler… Anlatımı-yazımı-öğretimi sırasında da Rasûlullah’ın (s.a.v.) adı ne kadar çok anılırsa anılsın, her anıldığında, "Sallallahü aleyhi ve sellem" diyerek hürmetlerini-saygılarını arzedip göstermişlerdir. [Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI,164; Geniş bilgi için bk. Salvale]

Demek ki meselenin doğru olan özü/özeti, o birilerinin istismar ettiği gibi değil, anlatılan şekil ve muhtevadadır.

ömürde bir defa salavât getirmek farz, Sonraları her ilk duyuşta vacip, Aynı yerde tekrarlanmalarda ise sünnet, Bir kere salât yeterli mi?,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU