Porno

Porno izleyen günaha giriyo mu?

Cenab-ı Hak, "Sakın zinaya yaklaşmayın!" [İsra suresi, 32] buyuruyor. Buradaki "yaklaşmayın" emrinden hareketle İslâm fıkıh ve ahlâk alimlerimiz, insanı zinaya götürebilecek her türlü amelin/fiilin/davranışın yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Müstehcen resim veya görüntelere bakmak da bu kategoriye girer. Bu sebeple bu tür resimlere bakmak, filmleri izlemek caiz değildir, günahtır.

Özellikle cinsel tahrikin ve müstehcenliğin önemli bir ticari sektör olduğu ve gençlerin tabiî cinsel eğilimlerinin acımasızca sömürüldüğü ve giderek anormal ve gayrimeşru tatmin yollarının yayılma özelliği gösterdiği toplumlarda, gençlerin şehevî duygularına hakim olmalarının zorluğu inkâr edilemez. Bu itibarla fertlerin ahlaksızlığına, cinsel dürtülerin açığa çıkmasına sebep olacak resim, video, oyun gibi şeyleri yapmak, satmak, almak ve seyretmek caiz olmaz.

Kısacası bu bir yozlaşmadır. Mutlaka uzak durmamız, şiddetle kaçınmamız gerekir. Mütefekkir yazarlarımızdan biri şöyle diyor: “Modernite konfor getirdi ama ekonomik ve kültürel çelişkiler, yozlaşmalar, uyuşmazlıklar, fıtratı bozucu meseleler üretti. Fazla akademik olmaya çalışmak bazen iyi değildir. Açıktan söyleyeceğim, internetle pornoya açılınması çok ciddi bir yozlaştırıcı meseledir. Ve bu doğrudan doğruya “aile”nin içine saplanmıştır. Güya kontrol var, öylesine var. Dizilerdeki şiddet öğesinin öne çıkması, çok yakın kişiler arasındaki ilişkilerin teşhiri de buna eklenmelidir. Terör cinnetini de düşünürseniz manzara aşağı yukarı tamamlanır.”

Kur'an-ı Kerim'de hem erkeklerin hem de kadınların harama bakmamaları, edep yerlerini iyice örtülü tutup, iffet ve namuslarını korumaları emredilmektedir. [Nur suresi, 30-31] Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) de, "…gözlerin zinası şehvetle bakmaktır…" [Buhari, Sahih, Kader, 9; Müslim, Sahih, Nikâh, 44] buyurarak harama bakmayı, zinaya götüren fiillerden olduğu için caiz olmadığını belirtmiş, bakmayı gözün zinası saymıştır. Çünkü gerçek zinanın ilk sebebi bakmaktır. İşte bakışlar gerçek zinaya yaklaştırdıkları, ya da tahrik ettikleri ölçüde mahzurlu ve haramdırlar. Bu yüzden Rasûllullah Efendimiz (s.a.v.) tahrikin bulunmayacağı "ilk bakış"ı mahzurlu göstermemiş ve "Birinci bakış senindir (hakkındır) ama ikinci bakış senin değildir (aleyhinedir)" [Ebu Dâvud, Sünen, Nikâh 43; Dârimî, Sünen, Edep 28, rikâk 3; İmam Ahmed, Müsned, V, 351, 353, 357] buyurmuşlardır. İlk bakış, neyin ne olduğunu, kim olduğunu bilmek/anlamak için bakmak veya bir nevi istemeyerek, tasarlamadan ve bir anlık bakmaktır.

Erotik sahnelerin seyredilmesi, kişinin manevi hayatına menfi/olumsuz yönde tesir eder. Üstelik zamanla alışkanlık ve tutku haline gelerek, birtakım ahlaki zaafların ve hiç istenmeyen durumların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu sebeple böyle bir şeyden kesinlikle uzak durulmalıdır.

Bu tür ahlâkî bozulmalar müstehcene bakışla başlar, bakışın ısrarıyla gelişir, sonra fiilî günaha dönüşür. Üstelik gözler baktıklarının resimlerini de çeker, hayal arşivinde depo eder. Nereye gitse, nerede olsa artık çektiği bu resimler, hayal âleminde gözlerinin önündedir.

Sonuç

Avret sayılan yerlerin resim haline getirilmiş şekli de, cinsel duyguları uyandırabileceği, ancak bunun canlısı kadar olmayacağı açıktır. Bu işte hareketli resim yani film ise, resimle canlısı arasında bir yerde olacaktır. Her ne kadar İbn Âbidîn (rh.), "Resim haline getirilmiş avret yerlere bakmanın mahzuru hususunda bir şey bulamadım; araştırıla..." [Reddü'I-Muhtâr, VI, 373] diyorsa da, bu noktadaki haramlığın sebebini-illetini akıl kavramakta zorlanmaz. O da az da olsa gerçek zinaya yaklaştırmasıdır. Halbuki Allah Teala, "Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve çok kötü bir yoldur.." [Isrâ suresi, 32] buyurarak, bu şenî fiilin işlenmesi bir yana, ona yaklaşmayı dahi yasaklamaktadır. Bu sebep-illet açık resimlere bakmakta da az da olsa vardır. Öyleyse bu da o ölçüde mahzurludur.

zina, resim, kültürel, oyun, porna, müstehcen, film, video, seyretmek, sakın, yaklaşma, kategori, modernite, konfor, ekonomik, çelişkiler,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU