Tevrat ve İncil'de Peygamberimizin vasıfları

selamün aleyküm değerli hocam benim bir sualim daha olacaktı size kuranda araf 157. ayette onlar tevrat ve incilde yazılı buldukları o resulle uyarlar diyor ama günümüzde tevratta ve incilde ayetin dediği gibi peygamberimizin vasıfları yok ama kuran asrı saadette bu vasıfların olduğunu ayette bildiriyor bu durumda tevrat peygamberimizin döneminden sonramı tahrif edilmiştir merak ettim hocam bu konuda bilgi verirmisiniz allaha emanet olun hocam

Ve aleyküm selam.

Muhterem kardeşim;

Tevrat, İncil ve Zebur’un ibarelerinde, Kur’ân gibi i’câzlar yoktur. Keza onlar hakkında, “Şüphe yok o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza da edeceğiz” [Hicr suresi, 9] ilahi teminatı da yok. Ayrıca mütemadiyen tercümeler yapılmış, içerisine pek çok yabancı kelimeler, müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri/yorumları âyetlerle karışmıştır. Bazı sözde din ve ilim adamlarının tahrifatı da işin cabası... Dolayısiyle bozulma ve değişiklikler çoğaldı. Asr-ı Saadet’ten birkaç yy. öncesine dayanır bu tahrifatlar…

Nitekim Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de buyurmuştur ki: “Elleriyle (bir) Kitap yazıp sonra onu az bir bedel (ahiret nimetlerine nisbetle çok değersiz olan dünya metaı-menfaati) karşılığında satmak için ‘Bu Allah katındandır’ diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!” [Bakara suresi, 79]

Eğer söz konusu semavi kitaplar, Peygamberimiz (s.a.v.) döneminden sonra tahrif edilmiş olsalardı, Rabbimiz (c.c.) -hâşâ- böyle bir beyanda bulunur muydu?

Peki Asr-ı Saadet’ten sonra durmuş mudur, bu tahrifat ve tağyirat? Hayır! Zaman zaman yeni değişiklikler söz konusu olmuştur hep.

Nitekim Şeyh Rahmetullah el-Hindî (rh. v. 1888), Kur’an’dan önceki bu kitapların binlerce yerinde yapılmış tahrifatı, onların keşişlerine, Yahudi ve Nasârâ alimlerine isbat ederek onları susturmuştur.

İşte bu kadar tahrifatla/bozulma ve değişikliklerle beraber, günümüzden bir asır öncesinde yaşamış meşhur âlimlerimizden Hüseyin el-Cisrî (r. aleyh, 1845-1909), o kitaplardan Rasûlullah Efendimizin peygamberliğine dair “yüz on delil” ortaya koymuş, Risale-i Hamidiye isimli eserine de kaydetmiştir. Manastırlı merhum İsmail Hakkı Bey de bu risaleyi tercüme etmiştir. Arzu eden olursa, oraya müracaat eder, görür.

Pek çok Yahudi ve Hıristiyan âlimi, "Kitaplarımızda Arabî Muhammed aleyhissalâtü vesselâmın evsâfı yazılıdır" diyerek kabul ve itiraf etmişler... Mesela, gayrımüslim olarak, başta meşhur Rum meliklerinden Herakl demiştir ki: "Evet, İsâ aleyhisselâm, Muhammed aleyhissalâtü vesselâmdan haber veriyor." [İbn Seyyidi’n-Nâs, Uyûnü’l-Eser, 2, 26; Kadı İyâz, eş-Şifâ, 1, 364; Aliyyü’l-Kari, Şerhü’ş-Şifa, 745]

Yuhanna İncili'nde bir âyet şöyledir: “Mesih dedi ki: ‘Ben, benim ve sizin Rabb’inize gidiyorum. Ta ki size Tevil’i getirecek olan Faraklit’i (veya paraklıt) göndersin.”

Faraklit, hakkın ruhu, hak ile bâtılı birbirinden tamamen ayıran mânâlarına gelir. Evet Allah Resûlü (s.a.v), hakkın ruhudur. Çünkü ölü kalbler ancak O’nun getirdiği hak ile hayat bulmuştur. O insanların hidayete ermesi için kendini feda edercesine bir mücadele vermiştir ki; hak ile bâtılın birbirinden ayrılması, ancak böyle bir mücâdele ve mücâhede sonucu vuku bulmuştur. İşte Hz. Mesih’in haber verdiği bir Faraklit gelmiştir. O da Allah’ın (c.c.) son Rasûlü İki Cihan Güneşi Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).

İslâm âlimlerinin görüşü ise şöyledir: Paraklit ismi ile İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) kastedilmektedir.

Yunanca Parakletos kelimesi en basit anlamıyla, "Yardımcı" demektir. Yine Yunanca bir kelime olan Periklutos ise "övülmüş" (İngilizce: praised one) anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) isimlerinden biri olan “Ahmed” de "ziyade övülmüş" manasındadır. Bu sebeple bazı İslâm alimlerince Parakletos kelimesi, Periklutos ile aynı lafızdır ve “Ahmed” ile mana olarak birbirlerine uygundur. [Bkz. Alusî, 28, 86-88; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 8, 12-17]

***

Velhasıl Kur’an-ı Kerim, “…yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere… [A’raf suresi, 157] ilahi beyanıyla, o günün Hıristiyan ve Yahudilerine, ellerindeki muharref Tevrat ve İncillerde dahi ahir zaman nebisi Hz. Ahmed u Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) isim ve evsafının kayıtlı olduğunu bildirmiş oluyor.

Bu meseleyle ilgili ayrıca bkz. http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-1007.html


Tevrat, Hıristiyan, Yahudi, Peygamberimiz, İncil, vasıfları, Ahmed, Muhammed, Yuhanna İncili, Parakletos, yardımcı, Periklutos, övülmüş, Manastırlı, İsmail Hakkı,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU