Namaz dışında Kuran'dan bir sure okunacağı zaman önce fatihanın okunup sonra besmele ile okunacak sureye devam edileceğini ilk defa siz yazmışsınız. Gece yatarken amenerrasülü (bakara suresinin son iki ayeti) okumanın iyi olduğu hakkında buhari hadisi var ve orada fatiha okunmalı sonra amenerrasülü okunur denmiyor onun gibi birçok hadiste surelerin tek başına okunması ile ilgili bilgiler var. surelerin faziletleri konusunda da sureler fatiha ile okunursa faziletini gösterir o açıcıdır o şifredir denmiyor. Ve sizin savunduğunuz bu bilgi internnete sadece sizin sitenizde var bunu neye dayanarak yazdınız açıklarmısınız?