Kullak veya vücudunda herhangi bir âzanı deldirmek

sa hocam kullaginin kikirdak dedikleri bolgesini veya vucud burun vs gibi azalari deldirmek caizmidir?

Ve aleyküm selâm.

İslâm fıkhında, dini hükümlerin ana kaynağı Kur’an ve Sünnet’tir. Sonra da icma' ve kıyas... Bilindiği üzere bunlar şerîatın aslî delilleridir. Sahabenin sözü, İslâm ümmetinin örfü, istihsan, istıslah, istishab vb. fer'î deliller de gene İslâm alimlerince dini hükümlerin dayanağı olarak kabul edilmiştir.

Kulak memesini deldirip küpe takma, Müslümanların umumi örfünde / âdet ve geleneklerinde kadınlara ait bir süs eşyasıdır. Müslüman kadınlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.) döneminden itibaren [Buhari, Sahih, Libas, 59, Hadis no: 5583] bu güne dek süslenmek maksadıyla bunu kullanmışlardır.

Bu mevzuda İbn Abbas (r.anhuma), Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Rasûlullah (s.a.v.) erkeklerden kadına benzemeye çalışan ve kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanlara lânet etti." [Buhari, Sahih, Libas, 61-62, Hadis no: 5585-5886]

Bu sebeple âlimler, erkeklerin kulaklarını deldirip küpe vb. takmalarını tahrimen mekruh saymışlardır. Tahrîmen mekruhu işlemek, küçük günah addedilmiş ve işleyenin cezayı hak ettiği kabul edilmiştir. Ancak inkâr eden dinden çıkmaz. [İbn Âbidîn, 6, 336, 337-388; Nahlavî, ed-Düreru'l-Mubâha fi'l-Hazarı ve'l-İbâha, s. 29]

***

Ayrıca çeşitli kültür ve akımların sonucu olarak, uygun olmayan yerlere takı (piercing) takılması ve bu maksatla yapılacak süslenmeler de dinimizce münasip görülmemiş tecviz edilmemiştir.

Bu cümleden olarak mesela erkek veya kadının, burun, dil, dudak gibi organlarına delik delmesi / deldirmesi insan fıtratına uygun düşmez. Kız çocuklarının kulaklarını (kıkırdağını değil yumuşağını, kulak memesini) delip küpe takması ise, caizdir ve uygundur. Ancak bunun dışında burun, dil ve dudak gibi yerlere delik delmek ve hızma takmak doğru değildir.

Ve yine kadının zinetini kendine nikah düşen erkeklere göstermesi asla caiz olmaz. Bu bakımdan hızma takan kadının bunu kendine nikah düşen erkeklere göstermesi söz konusu olduğu için takılmamalıdır.

***

Kadın yaratılışı icabı süsten ve zînetten vaz geçemez. İmkânı ölçüsünde bazı süs eşyalarını takar ve kullanır. Kolye, bilezik ve yüzük gibi zinet eşyalarının çoğu herhangi bir muameleye tâbi tutulmadan vücuda takılır. Fakat küpe öyle değildir. Bugün bazı küpeler doğrudan kulağa takılıyorsa da, çok kere küpenin takılması için kulağın delinmesi gerekir.

İşte böyle bir küpenin takılabilmesi için kulağı delmek caiz midir?

Reddû'l-Muhtar ve el-Fetâva'l-Hindiyye gibi Hanefi mezhebinin, Îânetû't-Tâlibîn gibi Şâfiî mezhebinin fıkıh kitaplarında kaydedildiğine göre, kız çocuğunun veya kadının küpe takmak maksadıyla kulağının delinmesinde bir mahzur yoktur. [Reddû'l-Muhtar, 5, 270; el-Fetâva'l-Hindiyye, 5, 358]

Çünkü bu çeşit bir işlem Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) zamanında da yapılıyordu, yasaklanmıyordu. [İânetüt-Tâlibîn, 4, 175]

Fakat Şafiî ulemasından bazıları, sebepsiz yere eziyet olacağı için kız çocuklarının kulaklarının delinmesini caiz görmezler. Bugün ise artık bu mahzurlar söz konusu değildir. Çünkü hiç acı ve eziyet vermeden acısız-ağrısız bir metodla kulak delinebilmektedir.

***

S o n u ç

İslâm fıkhına-ahlâkına göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama erkekler için caiz ve münasip görülmemiştir. Erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu fakihlere/âlimlere göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhtur; yani kısaca caiz değildir. Fakat kolye ve bileklik takabilirler.

***

Bir tehlike ve hatırlatma

Burna veya bedenin başka bir yerine yapıştırılan hızma suyun deriye temasını engelleyeceği için abdeste ve gusüle mâni olur. Ancak hızma, küpe gibi delik delerek takılmışsa deliğe de su ulaşıyorsa abdest ve gusle engel olmaz.

Boy abdesti dediğimiz “gusül”de vücudun her tarafını yıkamak farzdır. Göbek çukuru, parmak araları, kulak delikleri, kasıklar vs. ovularak yıkanması ise sünnettir.

Kulak delikleri eğer çok kapalı ise, suyun gitmesine engel varsa bu durumda o deliklere suyun ulaşması için ovalamak gerekir. Şayet su ulaşıyorsa küpe takması şart değildir. Yani gusül abdesti alırken önemli olan kuru yerin kalmamasıdır. Yoksa küpe şart değildir. Ayrıca küpe takınca o bölgeyi yıkamak ve ovalamak yine şarttır. Ancak küpe olunca suyu ulaştırmak biraz daha kolay olabilir. Küpe takmaya zorlamak doğru değildir. Küpeyi takmak gerekir diyenler varsa, bunlar kulağın küpeyle daha kolay yıkanacağını ümit ettikleri için söylüyorlar. Guslün farzlarından biri değildir

Bu delikler kulak etlerinin birleşmesiyle kapanmışsa bunları tekrar deldirip içini yıkamak gerekmez. Bu delikler kirle dolmuşsa temizlemek mümkünse temizlenir. Mesela; bu deliklere küpe kolaylıkla takılıyorsa, küpe takarak arası temizlenebilir. Bundan fazlası için zorlamak gerekmez, gusle engel değildir.

Hızma için de durum aynıdır.

erkek, vücud, zînet, ceza, tehlike, örf, tahrimen mekruh, kültür, dil, eziyet, benzeme, Kullak, aza, organ, dudak, deldirmek, istihsan, istıslah, istishab, küpe, hızma, acı, göbek, parmak,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU